TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK E1VFVN30 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 4,438,700  95,121,341,000  21.43 (0.28 %)    5,880,300  126,014,829,000  1,441,600  30,893,488,000  14,794,570   
05/08/2022 3,246,100  69,369,157,000  21.37 (-0.60 %)    9,399,800  200,873,726,000  6,153,700  131,504,569,000  14,794,570  95.84% 
04/08/2022 -5,389,100  -115,865,650,000  21.5 (1.42 %)    2,184,400  46,964,600,000  7,573,500  162,830,250,000  27,506,570  92.35% 
03/08/2022 -70,700  -1,498,840,000  21.2 (-0.47 %)    1,417,100  30,042,520,000  1,487,800  31,541,360,000  26,764,970  92.56% 
02/08/2022 -1,143,900  -24,365,070,000  21.3 (0.95 %)    2,032,100  43,283,730,000  3,176,000  67,648,800,000  26,067,570  92.75% 
01/08/2022 -541,100  -11,417,210,000  21.1 (0.48 %)    873,400  18,428,740,000  1,414,500  29,845,950,000  26,129,270  92.74% 
29/07/2022 -436,400  -9,142,580,000  20.95 (0.24 %)    34,000  712,300,000  470,400  9,854,880,000  26,786,870  92.55% 
28/07/2022 18,600  389,112,000  20.92 (1.55 %)    34,400  719,648,000  15,800  330,536,000  26,787,470  92.55% 
27/07/2022 -22,800  -469,680,000  20.6 (-0.48 %)    10,600  218,360,000  33,400  688,040,000  26,813,670  92.55% 
26/07/2022 4,500  93,105,000  20.69 (-0.05 %)    1,712,700  35,435,763,000  1,708,200  35,342,658,000  25,692,970  92.91% 
25/07/2022 -374,000  -7,749,280,000  20.72 (-0.86 %)    857,300  17,763,256,000  1,231,300  25,512,536,000  24,971,570  93.11% 
22/07/2022 100,900  -11,913,567,000  20.89 (0.43 %)    1,645,100  11,777,782,000  1,544,200  23,691,349,000  25,147,870  93.09% 
21/07/2022 -789,800  -16,419,942,000  20.79 (0.43 %)    1,291,200  26,844,048,000  2,081,000  43,263,990,000  24,615,070  93.24% 
20/07/2022 -774,900  -16,040,430,000  20.7 (0.98 %)    221,700  4,589,190,000  996,600  20,629,620,000  26,271,270  92.79% 
19/07/2022 -127,900  -2,621,950,000  20.5 (0.00 %)    107,100  2,195,550,000  235,000  4,817,500,000  26,358,770  92.77% 
18/07/2022 -112,100  -2,300,292,000  20.52 (-0.39 %)    322,100  6,609,492,000  434,200  8,909,784,000  25,965,070  92.88% 
15/07/2022 -466,300  -9,619,769,000  20.63 (-0.34 %)    134,500  2,774,735,000  600,800  12,394,504,000  24,465,370  93.29% 
14/07/2022 -597,600  -12,364,344,000  20.69 (0.44 %)    1,024,200  21,190,698,000  1,621,800  33,555,042,000  23,890,470  93.45% 
13/07/2022 -255,300  -5,266,839,000  20.63 (0.15 %)    454,100  9,368,083,000  709,400  14,634,922,000  24,695,970  93.23% 
12/07/2022 -307,200  -6,328,320,000  20.6 (0.98 %)    211,500  4,356,900,000  518,700  10,685,220,000  25,016,470  93.14% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.