TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK E1VFVN30 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
08/08/2022 21.43 (0.14 %)    1,261  157,874,400  125,198   204  1,396,100  6,844   156,478,300
05/08/2022 21.37 (-0.60 %)    1,130  102,025,300  90,288   466  19,856,800  42,611   82,168,500
04/08/2022 21.5 (1.42 %)    1,087  131,834,300  121,283   1,023  61,382,200  60,002   70,452,100
03/08/2022 21.2 (-0.47 %)    1,464  214,963,200  146,833   1,348  217,960,400  161,692   -2,997,200
02/08/2022 21.3 (0.95 %)    1,535  232,274,900  151,319   1,442  235,286,000  163,166   -3,011,100
01/08/2022 21.1 (0.48 %)    1,368  173,466,700  126,803   1,122  201,525,300  179,613   -28,058,600
29/07/2022 20.95 (0.24 %)    1,402  192,741,300  137,476   1,116  198,480,500  177,850   -5,739,200
28/07/2022 20.92 (1.55 %)    1,240  146,701,900  118,308   784  119,380,400  152,271   27,321,500
27/07/2022 20.6 (-0.48 %)    1,142  111,457,400  97,598   622  115,741,500  186,080   -4,284,100
26/07/2022 20.69 (-0.05 %)    849  98,783,200  116,352   506  94,486,100  186,731   4,297,100
25/07/2022 20.72 (-0.86 %)    1,179  141,930,900  120,382   690  122,856,000  178,052   19,074,900
22/07/2022 20.89 (0.43 %)    1,204  191,390,500  158,962   1,121  215,983,000  192,670   -24,592,500
21/07/2022 20.79 (0.43 %)    1,053  123,538,700  117,321   951  144,778,400  152,238   -21,239,700
20/07/2022 20.7 (0.98 %)    NaN   NaN   0
19/07/2022 20.5 (0.00 %)    1,266  153,362,900  121,140   1,040  154,567,200  148,622   -1,204,300
18/07/2022 20.52 (-0.39 %)    943  125,094,700  132,656   711  131,129,100  184,429   -6,034,400
15/07/2022 20.63 (-0.34 %)    1,155  180,662,600  156,418   950  194,264,300  204,489   -13,601,700
14/07/2022 20.69 (0.44 %)    1,329  161,036,800  121,171   972  175,957,300  181,026   -14,920,500
13/07/2022 20.63 (0.15 %)    1,400  175,618,400  125,442   931  183,602,900  197,210   -7,984,500
12/07/2022 20.6 (0.98 %)    1,389  117,135,500  84,331   767  135,011,500  176,025   -17,876,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.