TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DSG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/07/2022 6 (0.00 %)    16  15,800  988   10,100  1,683   5,700
05/07/2022 6 (0.00 %)    500  500   14,000  3,500   -13,500
04/07/2022 6 (0.00 %)    4,000  1,333   12,400  1,771   -8,400
01/07/2022 6.8 (11.48 %)    5,500  611   15,000  1,667   -9,500
30/06/2022 6.1 (-12.86 %)    10,000  5,000   19  31,500  1,658   -21,500
29/06/2022 7 (0.00 %)    0   16  29,600  1,850   -29,600
28/06/2022 7 (-10.26 %)    5,000  5,000   32  36,600  1,144   -31,600
27/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   24  28,200  1,175   -28,200
24/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   27  101,500  3,759   -101,500
23/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   22  76,900  3,495   -76,900
22/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   22  42,600  1,936   -42,600
21/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   23  144,500  6,283   -144,500
20/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   25  106,200  4,248   -106,200
17/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   24  111,800  4,658   -111,800
16/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   26  140,000  5,385   -140,000
15/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   18  80,800  4,489   -80,800
14/06/2022 7.8 (0.00 %)    NaN   37  148,100  4,003   -148,100
13/06/2022 7.8 (-1.27 %)    100  100   40  109,800  2,745   -109,700
10/06/2022 7.9 (0.00 %)    NaN   44  132,500  3,011   -132,500
09/06/2022 7.9 (14.49 %)    300  150   40  62,500  1,563   -62,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.