MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DP2 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
09/06/2023 4 (-11.11 %)    9,800,000   
08/06/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
07/06/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
06/06/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
05/06/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
02/06/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
01/06/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
31/05/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
30/05/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
29/05/2023 4.5 (0.00 %)    9,800,000   
26/05/2023 4.5 (12.50 %)    9,800,000   
25/05/2023 4 (0.00 %)    9,800,000   
24/05/2023 4 (0.00 %)    9,800,000   
23/05/2023 4 (0.00 %)    9,800,000   
22/05/2023 4 (0.00 %)    9,800,000   
19/05/2023 4 (-13.04 %)    9,800,000   
18/05/2023 4.6 (0.00 %)    9,800,000   
17/05/2023 4.6 (0.00 %)    9,800,000   
16/05/2023 4.6 (0.00 %)    9,800,000   
15/05/2023 4.6 (0.00 %)    9,800,000   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.