MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DBT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 -24,910,000  10.7 (0.00 %)    24,910,000  -427,775  2.74% 
30/03/2023 -24,910,000  10.7 (0.94 %)    24,910,000  -427,775  2.74% 
29/03/2023 -24,910,000  10.55 (-1.40 %)    24,910,000  -427,775  2.74% 
28/03/2023 -24,910,000  10.7 (0.94 %)    24,910,000    49.00% 
27/03/2023 -2,350  -24,910,000  10.6 (-1.85 %)    2,350  24,910,000    49.00% 
24/03/2023 10.75 (-4.02 %)       
23/03/2023 11.15 (0.45 %)       
22/03/2023 11.1 (0.00 %)       
21/03/2023 -113,500  11.05 (-2.21 %)    113,500    2.75% 
20/03/2023 -10,850  11.3 (2.73 %)    10,850  -430,125  2.75% 
17/03/2023 -10,850  10.95 (1.39 %)    10,850  -430,125  2.75% 
16/03/2023 -10,850  10.8 (-1.82 %)    10,850  -430,125  2.75% 
15/03/2023 -10,850  10.95 (0.46 %)    10,850  -430,125  2.75% 
14/03/2023 -10,850  10.9 (0.00 %)    10,850  -430,125  2.75% 
13/03/2023 -10,850  10.85 (-0.46 %)    10,850    49.00% 
10/03/2023 -1  -10,850  10.85 (-0.46 %)    10,850  -430,126  2.75% 
09/03/2023 -113,500  10.9 (-0.91 %)    113,500    2.75% 
08/03/2023 -113,500  10.95 (0.46 %)    113,500    2.75% 
07/03/2023 -113,500  10.9 (0.00 %)    113,500  -391,029  2.75% 
06/03/2023 -113,500  10.9 (0.00 %)    113,500  -391,029  2.75% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.