TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CSC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 68.736 (0.64 %)    -12,758  49.05% 
22/09/2022 68.708 (-0.71 %)    -12,758  49.05% 
21/09/2022 68.377 (0.55 %)    -12,758  49.05% 
20/09/2022 68 (-0.58 %)    -12,758  49.05% 
19/09/2022 68.4 (-10.00 %)    -12,758  49.05% 
16/09/2022 76 (-3.18 %)      49.00% 
15/09/2022 78.5 (-1.88 %)    -12,758  49.05% 
14/09/2022 80 (0.00 %)    -12,798  49.05% 
13/09/2022 80 (2.83 %)    -12,798  49.05% 
12/09/2022 -40  -3,120,000  77.8 (-3.11 %)    40  3,120,000  -12,798  49.05% 
09/09/2022 80.3 (0.00 %)    -12,798  49.05% 
08/09/2022 80.3 (-3.25 %)    -12,798  49.05% 
07/09/2022 83 (6.82 %)    -12,798  49.05% 
06/09/2022 77.7 (-2.75 %)    -12,798  49.05% 
05/09/2022 79.9 (2.30 %)    -12,798  49.05% 
31/08/2022 78.1 (10.00 %)    -12,798  49.05% 
30/08/2022 71 (0.71 %)    -12,798  49.05% 
29/08/2022 70.5 (0.57 %)    -12,798  0.05% 
26/08/2022 70.1 (-1.96 %)    -12,798  0.05% 
25/08/2022 71.5 (2.29 %)      0.05% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.