TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CMS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/08/2022 17.50  17.50  1.50 (9.38 %)    51,000  854,560,000  16.00  16.00  17.60  15.50 
04/08/2022 16.00  16.00  -0.40 (-2.44 %)    64,200  1,027,320,000  16.40  16.7  16.70  15.30 
03/08/2022 16.40  16.40  -0.60 (-3.53 %)    53,200  869,510,000  17.00  16.50  17.20  15.60 
02/08/2022 17.00  17.00  1.50 (9.68 %)    139,600  2,366,730,000  15.50  17.0  17.00  16.40 
01/08/2022 15.50  15.50  1.40 (9.93 %)    4,700  72,660,000  14.10  14.30  15.50  14.30 
29/07/2022 14.10  14.10  -1.30 (-8.44 %)    241,400  3,381,080,000  15.40  15.0  15.00  13.90 
28/07/2022 15.40  15.40  -1.70 (-9.94 %)    188,800  2,928,040,000  17.10  17.00  17.00  15.40 
27/07/2022 17.10  17.10  -1.80 (-9.52 %)    72,500  1,250,550,000  18.90  18.0  18.00  17.10 
26/07/2022 18.90  18.90  0.10 (0.53 %)    203,900  3,813,730,000  18.80  18.80  20.50  17.00 
25/07/2022 18.80  18.80  1.70 (9.94 %)    166,150  3,119,600,000  17.10  17.1  18.80  17.10 
22/07/2022 17.10  17.10  1.50 (9.62 %)    109,300  1,865,210,000  15.60  16.40  17.10  15.70 
21/07/2022 15.60  15.60  1.40 (9.86 %)    132,900  2,003,960,000  14.20  14.2  15.60  14.20 
20/07/2022 14.20  14.20  0.40 (2.90 %)    79,508  1,127,524,400  13.80  14.20  14.20  13.80 
19/07/2022 13.80  13.80  1.20 (9.52 %)    122,627  1,687,352,600  12.60  13.8  13.80  12.70 
18/07/2022 12.60  12.60  1.10 (9.57 %)    37,700  475,020,000  11.50  12.60  12.60  12.60 
15/07/2022 11.50  11.50  1.00 (9.52 %)    75,400  866,480,000  10.50  11.5  11.50  11.40 
14/07/2022 10.50  10.50  0.90 (9.38 %)    99,427  1,019,887,600  9.60  9.70  10.50  9.60 
13/07/2022 9.60  9.60  0.60 (6.67 %)    31,000  281,180,000  9.00  9.0  9.70  9.00 
12/07/2022 9.00  9.00  0.20 (2.27 %)    15,800  142,240,000  8.80  9.00  9.10  9.00 
11/07/2022 8.80  8.80  -0.50 (-5.38 %)    50,800  452,200,000  9.30  9.9  9.90  8.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.