MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CII - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CII Phạm Thị Thúy Hằng vợ  Lê Quốc Bình  Giám đốc Tài chính  3,000,000  1,000,000    05/12/2022  03/01/2023  1,000,000    12/12/2022  4,000,000  1.59  
CII Phạm Thị Thúy Hằng vợ  Lê Quốc Bình  Tổng giám đốc  1,000,000  2,000,000    15/11/2022  14/12/2022  2,000,000    29/11/2022  3,000,000  1.19  
CII VIAC (No.1) Limited Partnership       7,194,821    5,500,000  01/04/2022  30/04/2022      30/04/2022  7,194,821  2.85  
CII VIAC (No.1) Limited Partnership       7,194,821    5,500,000  25/02/2022  25/03/2022      25/03/2022  7,194,821  2.85  
CII VIAC (No.1) Limited Partnership       11,694,821    5,500,000  10/01/2022  08/02/2022      08/02/2022  8,194,821  3.25  
CII VIAC (No.1) Limited Partnership       17,194,821    5,500,000  04/01/2022  02/02/2022      02/02/2022  17,194,821  6.81  
CII VIAC (No.1) Limited Partnership       22,694,821    5,500,000  02/12/2021  31/12/2021    5,500,000  20/12/2021  17,194,821  6.81  
CII Nguyễn Thị Mai Hương Kế toán trưởng      290,900    290,900  19/11/2021  18/12/2021    290,900  16/12/2021    0.00  
CII VIAC (No.1) Limited Partnership       25,194,821    2,500,000  15/11/2021  14/12/2021    2,500,000  29/11/2021  22,694,821  8.99  
CII Dương Quang Châu Giám đốc Đầu tư      180,000    180,000  05/11/2021  04/12/2021    180,000  08/11/2021    0.00  
CII Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT      793,186    393,000  02/11/2021  01/12/2021    393,000  10/11/2021  400,186  0.16  
CII Amersham Industries Limited       4,433,700            429,000  08/06/2021  4,004,700  1.59  
CII KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund       2,730,000            500,000  26/05/2021  2,230,000  0.88  
CII Amersham Industries Limited       9,000,000            400,000  21/05/2021  8,600,000  3.41  
CII Amersham Industries Limited       11,750,088            1,450,000  13/05/2021  10,300,088  4.08  
CII Amersham Industries Limited       12,018,888            268,800  10/05/2021  11,750,088  4.66  
CII Grinling International Limited       1,480,000            1,480,000  19/04/2021    0.00  
CII Amersham Industries Limited       15,141,688            793,000  19/04/2021  14,348,688  5.69  
CII Amersham Industries Limited       14,348,688            658,700  16/04/2021  13,689,988  5.43  
CII Grinling International Limited       2,823,000            528,100  09/04/2021  2,294,900  0.91  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.