MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK C47 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
C47 Phạm Nam Phong Chủ tịch HĐQT      2,440,917    2,000,000  07/12/2022  05/01/2023    2,000,000  29/12/2022  440,917  1.36  
C47 Công ty TNHH VP Invest       4,750,000  2,000,000    07/12/2022  05/01/2023  895,000    05/01/2023  5,645,000  17.35  
C47 Lê Đông Lâm Phó Chủ tịch HĐQT      1,111,300  1,000,000    01/11/2022  30/11/2022  396,400    30/11/2022  1,507,700  4.63  
C47 Công ty TNHH VP Invest       4,475,000  525,000    27/10/2022  25/11/2022  275,000    25/11/2022  4,750,000  14.60  
C47 Công ty TNHH VP Invest       3,975,000  500,000    14/09/2022  13/10/2022  500,000    30/09/2022  4,475,500  13.76  
C47 CTCP Vũ Phong Energy Group       1,500,000    1,500,000  08/09/2022  07/10/2022    1,500,000  03/10/2022    0.00  
C47 Công ty TNHH VP Invest       2,875,000  1,100,000    12/08/2022  10/09/2022  1,100,000    08/09/2022  3,975,000  12.22  
C47 CTCP Vũ Phong Energy Group       3,100,000    1,600,000  11/08/2022  09/09/2022    1,600,000  31/08/2022  1,500,000  4.61  
C47 Lê Đông Lâm Phó Chủ tịch HĐQT      961,000  500,000    06/07/2022  01/08/2022  150,300    01/08/2022  1,111,300  3.42  
C47 Lê Đông Lâm Thành Viên HĐQT      461,000  500,000    27/06/2022  29/06/2022  500,000    29/06/2022  961,000  2.95  
C47 Lê Đông Lâm Thành Viên HĐQT      161,500  400,000    19/05/2022  17/06/2022  299,500    15/06/2022  461,000  1.42  
C47 CTCP Vũ Phong Energy Group       2,770,000  330,000    27/04/2022  26/05/2022  330,000    17/05/2022  3,100,000  9.53  
C47 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh       2,400,130            1,100,000  23/03/2022  1,300,130  4.00  
C47 CTCP Vũ Phong Energy Group       2,220,000  550,000    02/03/2022  31/03/2022  553,500    28/03/2022  2,770,000  8.52  
C47 Võ Thanh Quỳnh Giám đốc công ty con      10,000    10/02/2022    10,000    10/02/2022  10,000  0.03  
C47 Hồ Đình Phong Kế toán trưởng      30,000    10/02/2022    30,000    10/02/2022  30,004  0.09  
C47 Dương Minh Quang Phó Tổng GĐ      601,362  100,000    10/02/2022    100,000    10/02/2022  701,362  2.16  
C47 Đoàn Thị Bằng Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      17  5,000    10/02/2022    5,000    10/02/2022  5,017  0.02  
C47 Nguyễn Hữu Hải Phó Tổng GĐ      22,360  50,000    10/02/2022    50,000    10/02/2022  72,360  0.22  
C47 Lê Thanh Sang Giám đốc công ty con      10,000    10/02/2022    10,000    10/02/2022  10,002  0.03  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.