MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK C21 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
C21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt       2,330,391            2,330,391  04/06/2020    0.00  
C21 Nguyễn Thị Thu Quyên       23,700          2,330,391    04/06/2020  2,354,091  10.32  
C21 CTCP đầu tư Phượng Hoàng Kim       1,702,000          1,222,487    25/03/2020  2,924,487  12.82  
C21 CTCP đầu tư Phượng Hoàng Kim       2,924,487          120,000    05/03/2020  3,044,487  13.35  
C21 Nguyễn Thị Thanh Hiền Em ruột  Nguyễn Thị Anh Thư  Thành viên HĐQT  43,848    43,848  02/03/2020  20/03/2020    24,900  20/03/2020  18,948  0.08  
C21 Trần Công Tú Em  Trần Công Tuấn  Chủ tịch HĐQT  86,129    86,129  21/02/2020  20/03/2020    86,129  21/02/2020    0.00  
C21 Trần Thị Ngọc Loan Chị  Trần Công Tuấn  Chủ tịch HĐQT  80,250    80,250  18/02/2020  17/03/2020    80,250  21/02/2020    0.00  
C21 Trần Quốc Tài Anh  Trần Công Tuấn  Chủ tịch HĐQT  8,132    8,132  18/02/2020  17/03/2020    8,132  20/02/2020    0.00  
C21 CTCP đầu tư Phượng Hoàng Kim       872,000          830,000    10/02/2020  1,702,000  7.46  
C21 Nguyễn Thị Kim Dung Thành viên BKS      33,170    32,970  07/02/2020  06/03/2020    32,970  25/02/2020  200  0.00  
C21 Trần Thanh Vân Em ruột  Trần Công Tuấn  Chủ tịch HĐQT  21,400    21,400  07/02/2020  06/03/2020    21,400  20/02/2020    0.00  
C21 Trần Công Tuấn Chủ tịch HĐQT      737,348    737,348  24/12/2019  20/01/2020    737,348  24/12/2019    0.00  
C21 Nguyễn Thị Anh Thư Thành viên HĐQT      117,285    117,285  23/12/2019  17/01/2020    117,285  24/12/2019    0.00  
C21 Trần Phạm Thu Trúc con  Trần Công Tuấn  Chủ tịch HĐQT  174,718    174,718  20/12/2019  17/01/2020    174,718  24/12/2019    0.00  
C21 Trần Phạm Xuân Đào con  Trần Công Tuấn  Chủ tịch HĐQT  75,586    75,586  20/12/2019  17/01/2020    75,586  24/12/2019    0.00  
C21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt       2,271,764          58,627    13/12/2019  2,330,391  10.22  
C21 Báo Tuổi Trẻ       922,875            922,875  12/12/2019    0.00  
C21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt       597,697          456,269    11/12/2019  1,053,966  4.62  
C21 Công ty TNHH Trần Minh An       597,697    597,697  08/11/2019  06/12/2019    597,697  28/11/2019    0.00  
C21 Trần Minh Đức Anh ruột  Trần Công Tuấn  Chủ tịch HĐQT  299,080    14/10/2019  11/11/2019      11/11/2019    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.