TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BTT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BTT CTCP Đầu tư Toàn Việt       3,074,605            3,074,605  17/12/2020    0.00  
BTT Trần Cảnh Thông       785,275            750,575  16/12/2020  34,700  0.26  
BTT CTCP Đầu tư Toàn Việt       2,969,395          1,540    03/06/2019  2,970,935  22.01  
BTT Trần Hữu Hoàng Vũ Phó Tổng GĐ      220  50,000    24/03/2017  22/04/2017          0.00  
BTT Phan Văn Quang Chủ tịch HĐQT      12,045  100,000    22/03/2017  20/04/2017      20/04/2017  12,045  0.09  
BTT Trần Hữu Hoàng Vũ Tổng Giám đốc      50,000    21/02/2017  20/03/2017  220    20/03/2017  220  0.00  
BTT Phan Văn Quang Chủ tịch HĐQT      12,045  100,000    17/02/2017  16/03/2017      16/03/2017  12,045  0.09  
BTT CTCP Đầu tư Toàn Việt       2,093,463          261,902    06/12/2016  2,355,365  17.45  
BTT CTCP Đầu tư Toàn Việt       1,789,482          304,141    03/10/2016  2,093,623  15.51  
BTT CTCP Đầu tư Toàn Việt       1,584,312          190,450    10/12/2015  1,774,762  13.15  
BTT Lê Thị Hồng Quý Vợ  Đỗ Ngọc Đông  Thành viên HĐQT  73,597    73,597  03/12/2015  01/01/2016    73,597  15/12/2015