TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BCM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 11,600  1,098,520,000  94.7 (-1.46 %)    15,700  1,486,790,000  4,100  388,270,000  478,009,760   
22/09/2022 -986,700  -94,821,870,000  96.1 (-0.21 %)    13,400  1,287,740,000  1,000,100  96,109,610,000  478,017,860   
21/09/2022 20,100  1,935,630,000  96.3 (-0.21 %)    20,100  1,935,630,000  478,029,560   
20/09/2022 39,600  3,821,400,000  96.5 (-0.82 %)    47,200  4,554,800,000  7,600  733,400,000  478,037,460   
19/09/2022 22,100  2,150,330,000  97.3 (-0.71 %)    23,800  2,315,740,000  1,700  165,410,000  478,075,460   
16/09/2022 21,800  2,136,400,000  98 (0.10 %)    34,000  3,332,000,000  12,200  1,195,600,000  478,073,360   
15/09/2022 2,800  1,198,650,000  97.9 (6.99 %)    12,000  3,568,500,000  9,200  2,369,850,000  478,073,110   
14/09/2022 13,100  -814,350,000  91.5 (0.55 %)    39,000  97,900,000  25,900  912,250,000  478,061,310   
13/09/2022 15,850  -814,350,000  91 (1.00 %)    50,100  97,900,000  34,250  912,250,000  478,099,710   
12/09/2022 -21,200  2,765,840,000  90.1 (0.33 %)    2,600  2,819,720,000  23,800  53,880,000  478,149,110   
09/09/2022 30,800  2,765,840,000  89.8 (2.05 %)    31,400  2,819,720,000  600  53,880,000  478,151,710   
08/09/2022 26,800  2,358,400,000  88 (0.11 %)    27,500  2,420,000,000  700  61,600,000  478,181,210   
07/09/2022 52,800  4,641,120,000  87.9 (-1.12 %)    52,800  4,641,120,000  478,208,710   
06/09/2022 43,900  3,902,710,000  88.9 (-1.77 %)    45,800  4,071,620,000  1,900  168,910,000  478,251,510   
05/09/2022 25,600  2,316,800,000  90.5 (-1.63 %)    25,600  2,316,800,000  478,290,110   
31/08/2022 41,800  3,845,600,000  92 (1.21 %)    51,800  4,765,600,000  10,000  920,000,000  478,311,010   
30/08/2022 20,200  1,836,180,000  90.9 (2.13 %)    27,400  2,490,660,000  7,200  654,480,000  478,356,910   
29/08/2022 15,000  1,335,000,000  89 (-1.66 %)    19,700  1,753,300,000  4,700  418,300,000  478,384,310  2.78% 
26/08/2022 300  27,150,000  90.5 (-0.11 %)    6,200  561,100,000  5,900  533,950,000  478,400,210  2.78% 
25/08/2022 11,900  1,078,140,000  90.6 (1.80 %)    15,700  1,422,420,000  3,800  344,280,000  478,395,000  2.78% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.