TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ALT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ALT Nguyễn Văn Mạnh       860,900            4,700  22/08/2022  856,200  14.92  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       860,500          100    10/06/2022  860,600  15.00  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       860,600          100    10/06/2022  860,700  15.00  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       802,500            2,700  13/01/2022  805,200  14.04  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       744,100          4,600    27/12/2021  748,700  13.05  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       620,900          123,200    24/12/2021  744,100  12.97  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       293,627            262,500  23/12/2021  31,127  0.54  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       345,900          275,000    23/12/2021  620,900  10.82  
ALT Nguyễn Văn Mạnh               345,900    22/12/2021  345,900  6.03  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       628,327            334,700  22/12/2021  293,627  5.12  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       633,427            5,100  21/12/2021  628,327  10.95  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       355,227          282,700    20/11/2020  637,927  11.12  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       320,527          30,400    31/01/2019  350,927  6.12  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       283,935          31,892    13/08/2018  315,827  5.51  
ALT CTCP Đầu tư TTN Việt Nam       363,819            363,819  30/03/2017    0.00  
ALT CTCP Đầu tư TTN Việt Nam       292,619          71,200    29/04/2016  363,819  6.34  
ALT La Thế Nhân Thành viên HĐQT      278,821          16,729    15/03/2016  295,550  5.15  
ALT Hoàng Văn Điều Chủ tịch HĐQT      446,450  50,000    12/03/2013  22/03/2013  50,000    22/03/2013  496,450  8.65  
ALT Hoàng Văn Điều Chủ tịch HĐQT      408,750  50,000    13/12/2012  11/01/2013  37,700    10/01/2013  446,450  7.78  
ALT Hoàng Văn Điều Chủ tịch HĐQT      408,750  50,000    01/11/2012  30/11/2012      30/11/2012  408,750  7.13  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.