MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK AGG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
29/05/2023 27.9 (0.36 %)    82  151,600  1,849   53  123,100  2,323   28,500
26/05/2023 27.8 (0.36 %)    74  131,200  1,773   66  114,800  1,739   16,400
25/05/2023 27.7 (-0.36 %)    63  110,100  1,748   58  112,900  1,947   -2,800
24/05/2023 27.8 (0.00 %)    40  112,700  2,818   54  113,400  2,100   -700
23/05/2023 27.8 (0.00 %)    230  113,000  491   54  95,000  1,759   18,000
22/05/2023 27.8 (-0.36 %)    82  124,600  1,520   66  142,200  2,155   -17,600
19/05/2023 27.9 (0.00 %)    65  136,700  2,103   56  97,200  1,736   39,500
18/05/2023 27.9 (0.00 %)    68  141,400  2,079   69  112,600  1,632   28,800
17/05/2023 27.85 (0.18 %)    93  145,100  1,560   67  120,800  1,803   24,300
16/05/2023 27.8 (-1.07 %)    96  181,000  1,885   139  161,100  1,159   19,900
15/05/2023 28.05 (-0.53 %)    121  202,800  1,676   119  208,600  1,753   -5,800
12/05/2023 28.15 (-0.18 %)    176  263,500  1,497   123  212,400  1,727   51,100
11/05/2023 28.2 (0.00 %)    156  163,200  1,046   129  146,600  1,136   16,600
10/05/2023 28.2 (0.00 %)    91  127,400  1,400   51  90,700  1,778   36,700
09/05/2023 28.2 (-1.40 %)    62  107,600  1,735   82  128,100  1,562   -20,500
08/05/2023 28.6 (-0.69 %)    123  149,000  1,211   96  115,800  1,206   33,200
05/05/2023 28.75 (0.17 %)    127  128,800  1,014   112  117,100  1,046   11,700
04/05/2023 28.7 (0.70 %)    102  137,200  1,345   107  121,000  1,131   16,200
28/04/2023 28.5 (1.60 %)    NaN   NaN   0
27/04/2023 28.05 (-0.36 %)    118  155,100  1,314   106  108,800  1,026   46,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.