TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK AGD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
AGD Lê Thị Thanh Trúc Phó Tổng GĐ      2,451,240            2,451,240  30/06/2013    0.00 theo BCQT 6 tháng 2013 
AGD Nguyễn Văn Đạo Chủ tịch HĐQT      4,023,887            1,422,647  30/06/2013  2,601,240  14.45 theo BCQT 6 tháng 2013 
AGD Lê Thị Liêm Vợ  Lê Sơn Tùng  Phó Tổng GĐ  12,016,321            10,814,690  30/06/2013  1,201,631  6.68 theo BCQT 6 tháng 2013 
AGD Trần Minh Thư Con  Trần Xuyên Giáo  Phó Tổng GĐ  1,500    1,500  12/06/2013  11/07/2013    1,500  18/06/2013    0.00  
AGD Trần Xuyên Giáo Phó Tổng GĐ      13,908    13,908  12/06/2013  11/07/2013    13,908  18/06/2013    0.00  
AGD Nguyễn Tùng Dương Phó Tổng GĐ      12,090    12,090  12/06/2013  11/07/2013    12,090  18/06/2013    0.00  
AGD Nguyễn Văn Đạo Chủ tịch HĐQT      2,601,240  1,433,738    10/06/2013  09/07/2013  1,422,647    09/07/2013  4,023,887  22.35  
AGD Trần Minh Thư Con  Trần Xuyên Giáo  Phó Tổng GĐ  1,500    1,500  24/12/2012  05/01/2013      05/01/2013  1,500  0.01  
AGD Panga Hold Co Pte. Ltd       2,799,930          6,000,070    12/12/2012  8,800,000  48.89  
AGD Panga Hold Co Pte. Ltd               2,799,930    30/11/2012  2,799,930  15.56  
AGD CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam       748,531    748,530  02/10/2011  02/12/2011    748,530  02/12/2011  0.00  
AGD CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam       1,048,531    300,000  12/09/2011  07/11/2011    300,000  27/09/2011  748,531  4.16  
AGD CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam       1,348,531    300,000  01/09/2011  01/11/2011    300,000  07/09/2011  1,048,531  5.83  
AGD CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam       1,648,531    300,000  08/07/2011  08/09/2011    300,000  29/08/2011  1,348,531  7.49  
AGD CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam       1,101,188    300,000  07/04/2011  07/06/2011    3,000  07/06/2011  1,645,310  9.14  
AGD Lê Sơn Tùng TV.HĐQT kiêm P.TGĐ      958,101  50,000    11/03/2010  11/05/2010  50,000    10/05/2010  1,008,101  5.60  
AGD Nguyễn Văn Đạo TV.HĐQT kiêm TGĐ      1,634,160  100,000    10/03/2010  10/05/2010  100,000    10/05/2010  1,734,160  9.63  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.