MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ACB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ACB Phạm Thị Hường Em dâu  Đặng Thu Thủy  Thành viên HĐQT  509,058    50,000  15/03/2023  13/04/2023      13/04/2023  509,058  0.02  
ACB Đặng Thị Thu Vân em  Đặng Thu Thủy  Thành viên HĐQT  881,529    250,000  27/02/2023  28/03/2023    128,800  28/03/2023  752,729  0.02  
ACB KB Vietnam Focus Balanced Fund       650,000          200,000    22/02/2023  850,000  0.03  
ACB Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       975,000          200,000    22/02/2023  1,175,000  0.03  
ACB Hanoi Investments Holdings Limited       9,233,600          1,000,000    22/02/2023  10,233,600  0.30  
ACB CTBC Vietnam Equity Fund       1,955,000          600,000    22/02/2023  2,555,000  0.08  
ACB Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       268,338,910          4,000,000    22/02/2023  272,338,910  8.06  
ACB Norges Bank       17,293,162          2,000,000    22/02/2023  19,293,162  0.57  
ACB Phạm Thị Hường Em dâu  Đặng Thu Thủy  Thành viên HĐQT  509,058    50,000  09/02/2023  10/03/2023      10/03/2023  509,058  0.02  
ACB Nguyễn Thị Hải Tâm Em  Nguyễn Khắc Nguyện  Phó Tổng GĐ  2,187  1,300,000    01/02/2023  01/03/2023  1,213,138    01/02/2023  1,215,325  0.04  
ACB Đặng Thị Thu Vân em  Đặng Thu Thủy  Thành viên HĐQT  942,529    310,000  09/12/2022  07/01/2023    61,000  07/01/2023  881,529  0.03  
ACB Đặng Thị Thu Vân em  Đặng Thu Thủy  Thành viên HĐQT  1,042,529    300,000  28/10/2022  26/11/2022    100,000  26/11/2022  942,529  0.03  
ACB Đàm Văn Tuấn Phó Tổng GĐ      136,037  40,000    24/10/2022    25,000    24/10/2022  176,037  0.01  
ACB Phan Lạc Kim Trinh Thư ký công ty      74,115  7,500    24/10/2022    7,500    24/10/2022  81,615  0.00  
ACB Nguyễn Văn Hòa Giám đốc Tài chính      218,581  75,000    24/10/2022    75,000    24/10/2022  293,581  0.01  
ACB Nguyễn Khắc Nguyện Phó Tổng GĐ      123,437  70,000    24/10/2022    70,000    24/10/2022  193,437  0.01  
ACB Nguyễn Đức Thái Hân Phó Tổng GĐ      87,250  25,000    24/10/2022    25,000    24/10/2022  112,250  0.00  
ACB BCH Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu       45,746,085    4,104,290  24/10/2022      3,915,326  24/10/2022  41,830,759  1.24  
ACB Nguyễn Ngọc Như Uyên Phó Tổng GĐ      71,406  70,000    24/10/2022    70,000    24/10/2022  141,406  0.00  
ACB Từ Tiến Phát Phó Tổng GĐ      684,531  90,000    24/10/2022    90,000    24/10/2022  774,531  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.