MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ABR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ABR Công ty TNHH Phát triển Đồng Thịnh               2,870,000    05/04/2021  2,870,000  14.35  
ABR CTCP Phát triển Quang Thái       15,790,350    7,850,000  15/03/2021  13/04/2021    7,850,000  05/04/2021  7,940,350  39.70  
ABR Công ty TNHH Phát triển Đổng Đức               4,950,000    15/03/2021  4,950,000  24.75  
ABR Hoàng Như Quỳnh Thành viên HĐQT              100    30/12/2019  100  0.00  
ABR CTCP Phát triển Quang Thái       60,000          630,350    09/06/2019  690,350  3.45  
ABR Công ty TNHH Phát triển Vũ Thịnh               730,050    09/06/2019  730,050  3.65  
ABR Lê Tất Thành       442,270            342,270  09/06/2019  100,000  0.50  
ABR Huỳnh Thị Thái       352,800            352,800  09/06/2019    0.00  
ABR Công ty TNHH Phát triển Vũ Hồng               725,020    09/06/2019  725,020  3.63  
ABR Phạm Hải Thủy Chị dâu  Trương Thị Vân  Phó Chủ tịch HĐQT  473,900    473,900  05/06/2019  25/06/2019    473,900  09/06/2019    0.00  
ABR Trương Thành Hưng Phó Tổng GĐ      41,980    41,980  05/06/2019  25/06/2019    41,980  09/06/2019    0.00  
ABR Lê Tất Thành       342,270          100,000    05/06/2019  442,270  2.21  
ABR Phạm Hải Sơn Anh rể  Trương Thị Vân  Phó Chủ tịch HĐQT  400,050    400,050  05/06/2019  25/06/2019    400,050  09/06/2019    0.00  
ABR Trương Hoàng Hạnh Em  Trương Thị Vân  Phó Chủ tịch HĐQT  90,000    90,000  05/06/2019  25/06/2019    90,000  09/06/2019    0.00  
ABR Trần Thanh Dũng Chủ tịch HĐQT      150,000    150,000  05/06/2019  25/06/2019    150,000  09/06/2019    0.00  
ABR Trương Thị Vân Phó Chủ tịch HĐQT      382,020    382,020  05/06/2019  25/06/2019    382,020  09/06/2019    0.00  
ABR Công ty TNHH Cà phê đất Cao Nguyên       180,000            77,270  04/06/2019  102,730  0.51  
ABR Lê Tất Thành       142,500          199,770    04/06/2019  342,270  1.71  
ABR Huỳnh Thị Thái       445,000            92,200  23/04/2019  352,800  1.76  
ABR Huỳnh Thị Thái       513,200            50,000  10/04/2019  463,200  2.32  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.