TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK AAS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/06/2022 18.3 (4.57 %)    79,608,400  0.49% 
27/06/2022 18 (5.88 %)    79,608,400  0.49% 
24/06/2022 16.7 (-0.60 %)    79,608,400  0.49% 
23/06/2022 16.8 (-1.75 %)    79,608,400  0.49% 
22/06/2022 12,800  217,450,000  17.1 (8.23 %)    12,800  217,450,000  79,608,400  0.49% 
21/06/2022 40,000  637,950,000  16 (1.91 %)    40,000  637,950,000  79,621,200  0.47% 
20/06/2022 10,000  160,000,000  15 (-13.79 %)    10,000  160,000,000  79,661,200  0.42% 
17/06/2022 32,000  561,800,000  17.1 (-14.93 %)    32,000  561,800,000  79,671,200  0.41% 
16/06/2022 5,000  100,000,000  19.1 (-5.91 %)    5,000  100,000,000  79,703,200  0.37% 
15/06/2022 20.7 (-5.91 %)    79,708,200  0.36% 
14/06/2022 22 (-3.08 %)    79,708,200  0.36% 
13/06/2022 1,500  33,150,000  21.8 (-10.29 %)    1,500  33,150,000  79,708,200  0.36% 
10/06/2022 24.2 (-2.02 %)    79,709,700  0.36% 
09/06/2022 24.6 (-0.40 %)    79,709,600  0.36% 
08/06/2022 -100  -2,800,000  24.9 (2.05 %)    100  2,800,000  79,709,600  0.36% 
07/06/2022 4,000  100,360,000  24.6 (-2.38 %)    4,000  100,360,000  79,709,600  0.36% 
06/06/2022 16,000  401,100,000  25 (0.00 %)    16,000  401,100,000  79,713,600  0.36% 
03/06/2022 59,800  1,505,490,000  25 (0.81 %)    59,800  1,505,490,000  79,729,600  0.34% 
02/06/2022 15,900  396,310,000  24.5 (1.24 %)    15,900  396,310,000  79,789,400  0.26% 
01/06/2022 34,300  832,330,000  24.3 (1.25 %)    34,300  832,330,000  79,805,300  0.24% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.