MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VSC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 29.2 (0.69 %)    3,669,611   
23/03/2023 -68,200,000  29 (-2.68 %)    68,200,000  55,752,393  3.03% 
22/03/2023 100  -68,200,000  29.8 (2.41 %)    100  68,200,000  55,752,393  3.03% 
21/03/2023 -68,200,000  29.1 (-1.02 %)    68,200,000  55,752,493  3.03% 
20/03/2023 1,800  52,920,000  29.4 (-1.67 %)    1,800  52,920,000  55,752,493  3.03% 
17/03/2023 -101,660,000  29.9 (0.00 %)    101,660,000  55,750,893  3.03% 
16/03/2023 -3,400  -101,660,000  29.4 (-2.00 %)    3,400  101,660,000  55,750,893  3.03% 
15/03/2023 -324,000,000  30 (0.00 %)    324,000,000  55,740,093  3.04% 
14/03/2023 -10,800  -324,000,000  30 (1.69 %)    10,800  324,000,000  55,740,093  3.04% 
13/03/2023 1,600  47,200,000  29.5 (-1.83 %)    1,600  47,200,000  55,739,993   
10/03/2023 3,900  117,195,000  30.05 (-0.99 %)    3,900  117,195,000  55,741,593  3.03% 
09/03/2023 6,000  182,100,000  30.35 (0.50 %)    6,100  185,135,000  100  3,035,000  55,645,493  3.11% 
08/03/2023 -94,800  -2,862,960,000  30.2 (2.03 %)    5,200  157,040,000  100,000  3,020,000,000  55,648,893  3.11% 
07/03/2023 -2,700  -79,920,000  29.6 (0.17 %)    2,700  79,920,000  55,650,593  3.11% 
06/03/2023 -3,500  -103,425,000  29.55 (-1.99 %)    3,500  103,425,000  55,542,493  3.20% 
03/03/2023 -108,100  -3,259,215,000  30.15 (3.79 %)    108,100  3,259,215,000  55,480,893  3.25% 
02/03/2023 -61,600  -1,789,480,000  29.05 (-1.53 %)    61,600  1,789,480,000  55,473,893  3.26% 
01/03/2023 -7,000  -206,500,000  29.5 (-1.67 %)    7,000  206,500,000  55,462,993  3.26% 
28/02/2023 -9,800  -293,510,000  29.95 (-0.17 %)    9,800  293,510,000  55,459,793  3.27% 
27/02/2023 -2,681  -80,430,000  30 (-3.23 %)    519  15,570,000  3,200  96,000,000  55,457,593  3.27% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.