TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VPB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 2,000  60,300,000  30.15 (-0.82 %)    502,000  15,135,300,000  500,000  15,075,000,000    17.74% 
15/08/2022 3,000  91,050,000  30.35 (1.51 %)    3,000  91,050,000  2,000  17.38% 
12/08/2022 -10,000  -299,000,000  29.9 (1.01 %)    400,000  11,960,000,000  410,000  12,259,000,000  3,000  17.38% 
11/08/2022 -2,000  -59,200,000  29.6 (-1.66 %)    500,000  14,800,000,000  502,000  14,859,200,000    17.38% 
10/08/2022 -3,000  -90,300,000  30.1 (-0.66 %)    3,000  90,300,000    17.38% 
09/08/2022 30.25 (0.83 %)    102,000  3,085,500,000  102,000  3,085,500,000    17.38% 
08/08/2022 30 (2.04 %)    2,935,000,000  2,935,000,000    17.38% 
05/08/2022 29.35 (-0.17 %)    100,000  2,935,000,000  100,000  2,935,000,000    17.38% 
04/08/2022 29.4 (1.38 %)    750,000  22,050,000,000  750,000  22,050,000,000    17.38% 
03/08/2022 29 (-0.34 %)    500,000  14,500,000,000  500,000  14,500,000,000    17.38% 
02/08/2022 29.05 (-0.17 %)    1,455,000,000  1,455,000,000    17.38% 
01/08/2022 29.1 (1.39 %)    50,000  1,455,000,000  50,000  1,455,000,000    17.38% 
29/07/2022 28.7 (1.06 %)    566,300  16,252,810,000  566,300  16,252,810,000    17.38% 
28/07/2022 28.4 (2.53 %)    1,150,000  32,660,000,000  1,150,000  32,660,000,000    17.38% 
27/07/2022 27.7 (0.00 %)    2,046,200  56,679,740,000  2,046,200  56,679,740,000    17.38% 
26/07/2022 3,257,280,000  27.7 (0.00 %)    11,053,440,000  7,796,160,000    17.38% 
25/07/2022 3,257,280,000  27.65 (-1.95 %)    11,053,440,000  7,796,160,000    17.38% 
22/07/2022 3,257,280,000  28.15 (-0.18 %)    189,400  11,053,440,000  189,400  7,796,160,000    17.38% 
21/07/2022 3,257,280,000  28.2 (0.00 %)    11,053,440,000  7,796,160,000    17.38% 
20/07/2022 3,257,280,000  28.15 (0.54 %)    11,053,440,000  7,796,160,000    17.38% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.