TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VPB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
16/08/2022 30.15 (-0.82 %)    2,747  18,416,100  6,704   3,289  19,273,700  5,860   -857,600
15/08/2022 30.35 (1.51 %)    2,279  16,987,700  7,454   4,363  20,152,800  4,619   -3,165,100
12/08/2022 29.9 (1.01 %)    3,564  16,322,700  4,580   2,606  16,989,200  6,519   -666,500
11/08/2022 29.6 (-1.66 %)    3,717  21,426,700  5,765   4,785  27,900,700  5,831   -6,474,000
10/08/2022 30.1 (-0.66 %)    3,341  17,252,100  5,164   3,779  21,762,700  5,759   -4,510,600
09/08/2022 30.25 (0.83 %)    5,179  30,237,700  5,839   6,375  39,032,600  6,123   -8,794,900
08/08/2022 30 (2.04 %)    3,459  26,444,700  7,645   4,898  23,085,300  4,713   3,359,400
05/08/2022 29.35 (-0.17 %)    4,939  18,499,500  3,746   3,300  23,083,900  6,995   -4,584,400
04/08/2022 29.4 (1.38 %)    5,770  29,862,000  5,175   6,072  33,181,000  5,465   -3,319,000
03/08/2022 29 (-0.34 %)    4,774  20,264,500  4,245   4,012  21,564,600  5,375   -1,300,100
02/08/2022 29.05 (-0.17 %)    4,799  19,216,000  4,004   4,759  25,116,200  5,278   -5,900,200
01/08/2022 29.1 (1.39 %)    4,360  20,516,500  4,706   4,155  22,029,700  5,302   -1,513,200
29/07/2022 28.7 (1.06 %)    3,438  19,614,900  5,705   4,013  24,485,700  6,102   -4,870,800
28/07/2022 28.4 (2.53 %)    5,765  31,309,500  5,431   4,825  30,222,100  6,264   1,087,400
27/07/2022 27.7 (0.00 %)    2,867  10,747,900  3,749   1,386  10,209,300  7,366   538,600
26/07/2022 27.7 (0.00 %)    2,672  13,107,100  4,905   2,019  11,589,100  5,740   1,518,000
25/07/2022 27.65 (-1.95 %)    3,864  11,773,500  3,047   1,781  13,160,500  7,389   -1,387,000
22/07/2022 28.15 (-0.18 %)    3,016  12,058,200  3,998   2,653  16,778,300  6,324   -4,720,100
21/07/2022 28.2 (0.00 %)    3,417  14,231,800  4,165   2,605  15,351,600  5,893   -1,119,800
20/07/2022 28.15 (0.54 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.