TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VOS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/06/2022 5,900  92,040,000  15.6 (1.30 %)    5,900  92,040,000  67,354,790  0.89% 
23/06/2022 -166,175,000  15.4 (6.94 %)    21,675,000  187,850,000  67,360,690  0.89% 
22/06/2022 -166,175,000  14.4 (-0.69 %)    21,675,000  187,850,000  67,347,690  0.89% 
21/06/2022 -11,500  -166,175,000  14.45 (-3.67 %)    1,500  21,675,000  13,000  187,850,000  67,345,690  0.90% 
20/06/2022 7,000  107,110,000  15 (-0.66 %)    9,000  137,710,000  2,000  30,600,000  67,334,490  0.90% 
17/06/2022 -10,700  -161,570,000  15.1 (6.34 %)    2,000  30,200,000  12,700  191,770,000  67,339,490  0.90% 
16/06/2022 -4,000  -56,600,000  14.15 (6.39 %)    4,000  56,600,000  67,334,190  0.90% 
15/06/2022 -7,100  -94,075,000  13.25 (-6.69 %)    200  2,650,000  7,300  96,725,000  67,332,790  0.91% 
14/06/2022 4,200  59,640,000  14.2 (-2.74 %)    5,600  79,520,000  1,400  19,880,000  67,330,890  0.91% 
13/06/2022 1,000  14,550,000  14.55 (-6.73 %)    3,100  45,105,000  2,100  30,555,000  67,317,790  0.92% 
10/06/2022 -7,300  -113,880,000  15.6 (-6.02 %)    11,400  177,840,000  18,700  291,720,000  67,320,890  0.91% 
09/06/2022 12,400  205,220,000  16.55 (0.30 %)    12,400  205,220,000  67,312,990  0.92% 
08/06/2022 -17,300  -284,585,000  16.45 (-1.50 %)    2,000  32,900,000  19,300  317,485,000  67,325,390  0.91% 
07/06/2022 17,100  284,715,000  16.65 (2.15 %)    17,100  284,715,000  67,324,490  0.91% 
06/06/2022 2,100  35,880,000  16.25 (0.31 %)    5,000  84,000,000  2,900  48,120,000  67,311,490  0.92% 
03/06/2022 -23,300  -377,460,000  16.2 (0.00 %)    6,800  110,160,000  30,100  487,620,000  67,276,190  0.95% 
02/06/2022 -40,300  -652,860,000  16.2 (-2.41 %)    40,300  652,860,000  67,264,390  0.95% 
01/06/2022 -15,900  -263,940,000  16.6 (6.41 %)    2,700  44,820,000  18,600  308,760,000  67,249,990  0.96% 
31/05/2022 6,300  97,965,000  15.55 (-1.58 %)    20,700  321,885,000  14,400  223,920,000  67,251,990  0.96% 
30/05/2022 40,400  638,320,000  15.8 (1.28 %)    41,100  649,380,000  700  11,060,000  67,264,390  0.95% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.