MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VOS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/06/2023 -1,500  -18,975,000  12.65 (-0.39 %)    9,500  120,175,000  11,000  139,150,000  67,311,250  0.92% 
05/06/2023 24,400  310,105,000  12.7 (6.72 %)    34,700  440,060,000  10,300  129,955,000  67,309,750  0.92% 
02/06/2023 -23,100  -275,845,000  11.9 (-0.83 %)    23,100  275,845,000  67,334,150  0.90% 
01/06/2023 -18,200  -211,565,000  12 (4.35 %)    34,300  409,250,000  52,500  620,815,000  67,311,050  0.92% 
31/05/2023 -55,500  -649,865,000  11.5 (-1.71 %)    1,700  19,725,000  57,200  669,590,000  67,382,550  0.87% 
30/05/2023 -20,400  -239,370,000  11.7 (1.74 %)    20,400  239,370,000  67,327,050  0.91% 
29/05/2023 -5,000  -57,500,000  11.45 (-0.43 %)    5,000  57,500,000  67,306,650  0.92% 
26/05/2023 -7,200  -82,400,000  11.45 (-0.43 %)    1,300  14,950,000  8,500  97,350,000  67,301,650  0.93% 
25/05/2023 18,700  212,185,000  11.5 (2.68 %)    21,700  245,935,000  3,000  33,750,000  67,294,450  0.93% 
24/05/2023 114,600  1,266,210,000  11.15 (1.36 %)    117,600  1,299,710,000  3,000  33,500,000  67,313,150  0.92% 
23/05/2023 -800  -9,000,000  10.95 (-2.23 %)    800  9,000,000  67,427,750  0.84% 
22/05/2023 12,500  138,175,000  11.15 (1.36 %)    15,500  171,475,000  3,000  33,300,000  67,426,950  0.84% 
19/05/2023 -3,100  -33,790,000  11 (1.85 %)    3,100  33,790,000  67,438,950  0.83% 
18/05/2023 -1,400  -15,120,000  10.8 (-0.92 %)    2,100  22,680,000  3,500  37,800,000  67,428,950  0.84% 
17/05/2023 -10,400  -114,805,000  10.9 (0.00 %)    10,400  114,805,000  67,427,550  0.84% 
16/05/2023 2,100  22,845,000  10.85 (-0.46 %)    7,100  77,345,000  5,000  54,500,000  67,417,150  0.84% 
15/05/2023 -39,400  -435,960,000  10.85 (-3.98 %)    1,200  13,055,000  40,600  449,015,000  67,419,250  0.84% 
12/05/2023 100  455,000  11.25 (0.45 %)    11,800  132,160,000  11,700  131,705,000  67,379,850  0.87% 
11/05/2023 -1,600  -18,180,000  11.2 (0.00 %)    200  2,230,000  1,800  20,410,000  67,391,630  0.86% 
10/05/2023 2,500  28,675,000  11.2 (-1.75 %)    2,500  28,675,000  67,384,300  0.87% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.