TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - VNINDEX

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
04/07/2022 -540,800  -192,679,812,000  1195.53 (-0.28 %)    5,534,600  226,715,600,000  6,075,400  419,395,412,000     
01/07/2022 -4,153,100  -278,317,670,000  1198.9 (0.11 %)    22,471,100  800,291,240,000  26,624,200  1,078,608,910,000     
30/06/2022 1,083,234  14,376,140,000  1197.6 (-1.68 %)    25,378,700  956,249,640,000  24,295,466  941,873,500,000     
29/06/2022 -962,140  -39,057,910,000  1218.09 (0.00 %)    30,856,608  1,442,311,310,000  31,818,748  1,481,369,220,000     
28/06/2022 6,856,100  172,872,010,000  1218.1 (1.27 %)    34,372,400  1,345,753,010,000  27,516,300  1,172,881,000,000     
27/06/2022 12,097,400  250,044,260,000  1202.82 (1.46 %)    29,552,400  1,127,315,830,000  17,455,000  877,271,570,000     
24/06/2022 -2,290,100  -66,663,280,000  1185.48 (-0.29 %)    23,382,000  882,515,970,000  25,672,100  949,179,250,000     
23/06/2022 9,895,416  321,524,880,000  1188.88 (1.68 %)    32,903,425  1,288,336,500,000  23,008,009  966,811,620,000     
22/06/2022 4,194,400  -20,102,890,000  1169.27 (-0.27 %)    30,166,500  1,199,234,870,000  25,972,100  1,219,337,760,000     
21/06/2022 8,517,900  334,885,543,000  1172.47 (-0.67 %)    49,229,900  1,692,732,790,000  40,712,000  1,357,847,247,000     
20/06/2022 -25,761,050  -626,173,160,000  1180.4 (-3.03 %)    30,771,919  1,289,750,420,000  56,532,969  1,915,923,580,000     
17/06/2022 24,584,440  352,011,490,000  1217.3 (-1.56 %)    78,142,900  2,518,050,030,000  53,558,460  2,166,038,540,000     
16/06/2022 21,007,000  739,428,360,000  1236.63 (1.87 %)    40,434,400  1,633,900,450,000  19,427,400  894,472,090,000     
15/06/2022 -8,638,200  -204,687,550,000  1213.93 (-1.33 %)    32,736,000  1,454,742,350,000  41,374,200  1,659,429,900,000     
14/06/2022 9,916,100  314,841,140,000  1230.31 (0.27 %)    35,753,200  1,560,913,050,000  25,837,100  1,246,071,910,000     
13/06/2022 -4,340,400  90,525,750,000  1227.04 (-4.44 %)    27,811,700  1,253,266,700,000  32,152,100  1,162,740,950,000     
10/06/2022 2,349,300  116,545,650,000  1284.08 (-1.81 %)    22,431,200  1,004,187,540,000  20,081,900  887,641,890,000     
09/06/2022 7,502,015  160,053,230,000  1307.8 (-0.01 %)    27,751,100  1,140,795,200,000  20,249,085  980,741,970,000     
08/06/2022 8,295,900  273,132,130,000  1307.91 (1.28 %)    31,105,600  1,400,467,040,000  22,809,700  1,127,334,910,000     
07/06/2022 -6,531,315  -158,595,380,000  1291.35 (0.10 %)    27,098,800  1,411,535,050,000  33,630,115  1,570,130,430,000     
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.