MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VNF - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VNF Bùi Tuấn Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT      23,184  26,400    24/11/2022  30/11/2022  26,400    30/11/2022  49,584  0.16  
VNF Lê Duy Hiệp Thành viên HĐQT      20,160  26,400    23/11/2022  30/11/2022  10,000    30/11/2022  30,160  0.10  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT  14,498,804  580,348    06/05/2022  26/05/2022  580,348    13/05/2022  15,079,152  47.57  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT  13,641,285  300,000    01/09/2021  30/09/2021  167,100    30/09/2021  13,808,385  43.56  
VNF Bùi Tuấn Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT      20,000    23/03/2021  20/04/2021  18,400    20/04/2021  18,400  0.06  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,551,495  25,300    18/02/2021  17/03/2021      17/03/2021  4,551,495  14.36  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,544,895  31,900    07/01/2021  05/02/2021  6,600    05/02/2021  4,551,495  14.36  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,544,895  31,900    03/12/2020  31/12/2020      31/12/2020  4,544,895  14.34  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,523,495  53,300    29/10/2020  27/11/2020  21,400    27/11/2020  4,544,895  14.34  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,523,495  53,300    24/09/2020  23/10/2020      23/10/2020  4,523,495  14.27  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,491,595  85,200    20/08/2020  18/09/2020  31,900    18/09/2020  4,523,495  14.27  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,491,595  85,200    15/07/2020  13/08/2020      13/08/2020  4,491,595  14.17  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,491,595  85,200    10/06/2020  09/07/2020      09/07/2020  4,491,595  14.17  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,491,395  85,400    04/05/2020  02/06/2020  200    02/06/2020  4,491,595  14.17  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,491,395  85,400    26/03/2020  24/04/2020      24/04/2020  4,491,395  14.17  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,479,595  97,200    20/02/2020  20/03/2020  11,800    20/03/2020  4,491,395  14.17  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,479,595  97,200    17/01/2020  14/02/2020      14/02/2020  4,479,595  14.13  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,479,395  97,400    10/12/2019  08/01/2020  200    08/01/2020  4,479,595  14.13  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,479,395  97,400    07/11/2019  02/12/2019      02/12/2019  4,479,395  14.13  
VNF Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Phó Chủ tịch HĐQT  4,476,795  100,000    03/10/2019  01/11/2019  2,600    01/11/2019  4,479,395  14.13  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.