MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VMA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
07/06/2023 4.6 (0.00 %)    -306,700   
06/06/2023 4.6 (0.00 %)    -306,700   
05/06/2023 4.6 (0.00 %)    306,700  37.64% 
02/06/2023 4.6 (0.00 %)    306,700   
01/06/2023 4.6 (0.00 %)    306,700   
31/05/2023 4.6 (0.00 %)    306,700   
30/05/2023 4.6 (0.00 %)    306,700   
29/05/2023 4.6 (0.00 %)    306,700   
26/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
25/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
24/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
23/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
22/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700  37.64% 
19/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700  37.64% 
18/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
17/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
16/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
15/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
12/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700  37.64% 
11/05/2023 4.6 (-20.69 %)    306,700   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.