MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VMA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
02/06/2023 4.6 (0.00 %)    600  120   NaN   600
01/06/2023 4.6 (0.00 %)    200  50   NaN   200
31/05/2023 4.6 (0.00 %)    200  100   NaN   200
30/05/2023 4.6 (0.00 %)    3,200  800   NaN   3,200
29/05/2023 4.6 (0.00 %)    11  18,700  1,700   NaN   18,700
26/05/2023 5.8 (0.00 %)    1,300  325   NaN   1,300
25/05/2023 5.8 (0.00 %)    1,400  280   NaN   1,400
24/05/2023 5.8 (0.00 %)    1,300  325   NaN   1,300
23/05/2023 5.8 (0.00 %)    1,100  550   NaN   1,100
22/05/2023 5.8 (0.00 %)    300  100   NaN   300
19/05/2023 5.8 (0.00 %)    100  100   NaN   100
18/05/2023 5.8 (0.00 %)    300  100   NaN   300
17/05/2023 5.8 (0.00 %)    200  100   NaN   200
16/05/2023 5.8 (0.00 %)    200  100   NaN   200
15/05/2023 5.8 (0.00 %)    200  100   NaN   200
12/05/2023 5.8 (0.00 %)    300  100   NaN   300
11/05/2023 5.8 (0.00 %)    400  100   NaN   400
10/05/2023 5.8 (0.00 %)    400  100   NaN   400
09/05/2023 5.8 (0.00 %)    500  100   NaN   500
08/05/2023 5.8 (0.00 %)    400  100   NaN   400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.