TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VCF - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/08/2022 -200  -52,960,000  264.8 (0.11 %)    200  52,960,000  400  105,920,000  12,848,168   
18/08/2022 -100  -26,450,000  264.5 (7.00 %)    100  26,450,000  12,847,968  0.66% 
17/08/2022 -400  -98,880,000  247.2 (0.37 %)    400  98,880,000  12,847,968  0.66% 
16/08/2022 100  24,630,000  246.3 (0.08 %)    100  24,630,000  12,847,968  0.66% 
15/08/2022 100  24,610,000  246.1 (5.80 %)    100  24,610,000  12,848,068  0.66% 
12/08/2022 -23,260,000  232.6 (0.00 %)    23,260,000  12,848,168  0.66% 
11/08/2022 -23,260,000  232.6 (0.00 %)    23,260,000  12,848,068  0.66% 
10/08/2022 -100  -23,260,000  232.6 (-6.96 %)    100  23,260,000  12,848,068  0.66% 
09/08/2022 100  25,000,000  250 (0.20 %)    100  25,000,000  12,847,668  0.66% 
08/08/2022 600  149,700,000  249.5 (6.17 %)    1,000  249,500,000  400  99,800,000  12,847,768  0.66% 
05/08/2022 -23,500,000  235 (0.00 %)    23,500,000  12,848,668  0.66% 
04/08/2022 -100  -23,500,000  235 (-3.61 %)    100  23,500,000  12,848,668  0.66% 
03/08/2022 -22,360,000  243.8 (6.93 %)    22,360,000  12,848,668  0.66% 
02/08/2022 -22,360,000  228 (-2.77 %)    22,360,000  12,848,668  0.66% 
01/08/2022 -22,360,000  234.5 (0.21 %)    22,360,000  12,848,668  0.66% 
29/07/2022 -22,360,000  234 (3.08 %)    22,360,000  12,848,668  0.66% 
28/07/2022 -22,360,000  227 (1.52 %)    22,360,000  12,848,668  0.66% 
27/07/2022 -22,360,000  223.6 (0.00 %)    22,360,000  12,848,568  0.66% 
26/07/2022 -100  -22,360,000  223.6 (-3.62 %)    100  22,360,000  12,848,568  0.66% 
25/07/2022 -23,200,000  232 (0.00 %)    23,200,000  12,848,468  0.66% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.