TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/08/2022 -127,700  -10,330,930,000  80.9 (-0.74 %)    628,800  50,869,920,000  756,500  61,200,850,000  305,405,702   
18/08/2022 -248,000  -20,212,000,000  81.5 (0.00 %)    787,300  64,164,950,000  1,035,300  84,376,950,000  305,278,002  23.55% 
17/08/2022 -230,200  -18,761,300,000  81.5 (0.00 %)    269,000  21,923,500,000  499,200  40,684,800,000  305,525,602  23.54% 
16/08/2022 -266,300  -21,703,450,000  81.5 (-0.37 %)    435,000  35,452,500,000  701,300  57,155,950,000  304,941,879  23.56% 
15/08/2022 -109,600  -8,965,280,000  81.8 (0.25 %)    756,800  61,906,240,000  866,400  70,871,520,000  304,308,079  23.57% 
12/08/2022 119,400  9,743,040,000  81.6 (0.12 %)    1,005,600  82,056,960,000  886,200  72,313,920,000  304,472,079  23.57% 
11/08/2022 177,200  14,441,800,000  81.5 (1.24 %)    770,000  62,755,000,000  592,800  48,313,200,000  305,232,879  23.55% 
10/08/2022 -73,800  -5,940,900,000  80.5 (-0.37 %)    171,000  13,765,500,000  244,800  19,706,400,000  305,585,579  23.54% 
09/08/2022 47,300  3,821,840,000  80.8 (-1.46 %)    464,600  37,539,680,000  417,300  33,717,840,000  305,544,279  23.54% 
08/08/2022 -44,800  -3,673,600,000  82 (0.00 %)    165,700  13,587,400,000  210,500  17,261,000,000  305,608,579  23.54% 
05/08/2022 268,000  21,976,000,000  82 (-0.61 %)    663,800  54,431,600,000  395,800  32,455,600,000  305,372,679  23.55% 
04/08/2022 834,100  68,813,250,000  82.5 (3.77 %)    1,258,200  103,801,500,000  424,100  34,988,250,000  306,012,379  23.53% 
03/08/2022 1,420,900  112,961,550,000  79.5 (0.76 %)    1,445,000  114,877,500,000  24,100  1,915,950,000  306,892,559  23.52% 
02/08/2022 540,300  42,629,670,000  78.9 (2.47 %)    918,300  72,453,870,000  378,000  29,824,200,000  308,136,959  23.49% 
01/08/2022 633,300  48,764,100,000  77 (3.08 %)    833,900  64,210,300,000  200,600  15,446,200,000  307,919,059  23.49% 
29/07/2022 -257,500  -19,235,250,000  74.7 (-0.80 %)    1,378,700  102,988,890,000  1,636,200  122,224,140,000  308,335,604  23.48% 
28/07/2022 246,800  18,584,040,000  75.3 (0.40 %)    664,100  50,006,730,000  417,300  31,422,690,000  308,893,604  23.47% 
27/07/2022 236,300  17,722,500,000  75 (1.49 %)    557,000  41,775,000,000  320,700  24,052,500,000  309,542,304  23.46% 
26/07/2022 315,900  23,345,010,000  73.9 (1.37 %)    331,300  24,483,070,000  15,400  1,138,060,000  309,652,474  23.46% 
25/07/2022 -18,400  -1,341,360,000  72.9 (0.55 %)    424,900  30,975,210,000  443,300  32,316,570,000  309,605,074  23.46% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.