MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VC1 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VC1 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ       664,918            664,918  12/05/2021    0.00  
VC1 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ       1,214,918            550,000  11/05/2021  664,918  5.54  
VC1 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       1,259,027            1,259,027  23/03/2021    0.00  
VC1 Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MB BOND)       239,000            224,800  22/03/2021  14,200  0.12  
VC1 Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MB BOND)       350,000            50,000  16/11/2020  300,000  2.50  
VC1 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       1,259,027          350,000    24/09/2020  1,609,027  13.41  
VC1 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       1,611,808            352,781  21/09/2020  1,259,027  10.49  
VC1 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       1,515,608          93,000    14/10/2018  1,608,608  13.41  
VC1 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       1,436,208          18,600    12/08/2018  1,454,808  12.12  
VC1 CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       776,400          16,800    06/12/2016  793,200  6.61  
VC1 Nguyễn Thị Trâm Vợ  Đỗ Lê Tân  Phó Tổng GĐ  2,000            2,000  29/06/2016    0.00  
VC1 CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB và Quỹ Đầu tư (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       714,200          13,000    05/11/2015  727,200  6.06  
VC1 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF       643,000          40,000    24/08/2015  683,000  5.69  
VC1 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF       574,600          12,000    18/08/2015  586,600  4.89  
VC1 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF       468,500          101,100    16/08/2015  569,600  4.75  
VC1 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF       407,500          26,900    03/08/2015  434,400  3.62  
VC1 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF       502,900            85,000  23/07/2014  417,900  3.48  
VC1 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF       552,900            50,000  15/07/2014  502,900  4.19  
VC1 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ       373,100  376,100    04/05/2014  22/05/2014  376,100    04/05/2014  749,200  6.24  
VC1 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1)       376,100    376,100  14/04/2014  13/05/2014    376,100  04/05/2014    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.