MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK UIC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
UIC Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần       5,354,390  30,300    17/08/2022  15/09/2022      15/09/2022  5,354,390  66.93  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       1,274,390            1,274,390  14/07/2022    0.00  
UIC Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần       4,080,000  1,274,390    11/07/2022  09/08/2022  1,274,390    14/07/2022  5,354,390  66.93  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       1,199,890          13,600    23/12/2021  1,213,490  15.17  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       1,085,390          40,900    05/12/2021  1,126,290  14.08  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       1,023,890          22,500    28/11/2021  1,046,390  13.08  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       954,590          20,600    28/09/2021  975,190  12.19  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       954,590          20,600    28/09/2021  975,190  12.19  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       853,190          62,300    23/08/2021  915,490  11.44  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       786,790          30,800    18/08/2021  817,590  10.22  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       637,890          8,600    29/06/2021  646,490  8.08  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       556,090          10,700    15/03/2021  566,790  7.08  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       478,590          2,000    09/03/2021  480,590  6.01  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       478,590          2,000    09/03/2021  480,590  6.01  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       497,790            22,980  12/08/2020  474,810  5.94  
UIC KB VIETNAM QVM SECURITIES MASTER FUND(EQUITY)       393,930          46,000    25/06/2020  439,930  5.50  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       569,140            14,820  10/06/2020  554,320  6.93  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       663,260            47,330  13/05/2020  615,930  7.70  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       728,850            14,580  06/05/2020  714,270  8.93  
UIC AFC VF Limited (AFC Vietnam Fund)       812,040            23,920  05/03/2020  788,120  9.85  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.