TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TVB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 3,900  23,595,000  6.05 (6.14 %)    19,100  115,555,000  15,200  91,960,000  30,973,688   
04/10/2022 900  5,130,000  5.7 (-1.89 %)    17,100  97,470,000  16,200  92,340,000  30,938,388   
03/10/2022 7,800  45,318,000  5.81 (-6.29 %)    14,500  84,245,000  6,700  38,927,000  30,919,388   
30/09/2022 -7,300  -45,333,000  6.21 (0.16 %)    47,100  292,491,000  54,400  337,824,000  30,913,388   
29/09/2022 -35,800  -221,602,000  6.19 (-0.16 %)    300  1,857,000  36,100  223,459,000  30,943,488   
28/09/2022 -11,700  -72,774,000  6.22 (-1.27 %)    8,800  54,736,000  20,500  127,510,000  30,917,088   
27/09/2022 -16,000  -100,480,000  6.28 (-1.88 %)    1,000  6,280,000  17,000  106,760,000  30,914,488   
26/09/2022 -23,800  -151,368,000  6.36 (-5.07 %)    2,900  18,444,000  26,700  169,812,000  30,906,588   
23/09/2022 11,000  74,140,000  6.74 (-2.32 %)    22,400  150,976,000  11,400  76,836,000  30,905,288   
22/09/2022 12,800  87,936,000  6.87 (2.54 %)    21,700  149,079,000  8,900  61,143,000  30,915,988   
21/09/2022 -4,200  -28,266,000  6.73 (-2.46 %)    4,200  28,266,000  30,903,688   
20/09/2022 2,500  17,325,000  6.93 (1.91 %)    14,200  98,406,000  11,700  81,081,000  30,858,188   
19/09/2022 -22,600  -153,680,000  6.8 (-6.85 %)    11,400  77,520,000  34,000  231,200,000  30,853,988   
16/09/2022 -34,000  -246,500,000  7.25 (-4.61 %)    11,500  83,375,000  45,500  329,875,000  30,840,188   
15/09/2022 11,400  -144,760,000  7.61 (-1.17 %)    29,800  49,280,000  18,400  194,040,000  30,826,988   
14/09/2022 -18,800  -146,112,000  7.7 (0.00 %)    6,400  7,488,000  25,200  153,600,000  30,856,788   
13/09/2022 -23,725  -146,112,000  7.7 (0.00 %)    975  7,488,000  24,700  153,600,000  30,836,488   
12/09/2022 33,600  -195,577,000  7.71 (1.45 %)    33,600  7,610,000  203,187,000  30,809,563   
09/09/2022 -25,700  -195,577,000  7.61 (0.13 %)    1,000  7,610,000  26,700  203,187,000  30,777,463   
08/09/2022 -9,500  -71,915,000  7.57 (-0.39 %)    18,400  139,288,000  27,900  211,203,000  30,766,163   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.