TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TDP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TDP Nguyễn Văn Trưởng Thành viên HĐQT      1,389,527    800,000  12/05/2022  10/06/2022    800,000  09/06/2022  587,527  0.98  
TDP Ngô Kim Dung Phó Tổng GĐ      3,958,653  552,688    27/04/2022  26/05/2022  220,300    26/05/2022  4,178,953  6.94  
TDP Nguyễn Đức Chính Con  Nguyễn Đức Cường  Chủ tịch HĐQT  2,462,974  300,000    11/03/2022  09/04/2022  164,000    07/04/2022  2,626,974  4.36  
TDP Nguyễn Văn Trưởng Thành viên HĐQT      1,295,527  172,000    11/03/2022  09/04/2022  94,000    07/04/2022  1,389,527  2.31  
TDP Nguyễn Văn Trưởng Thành viên HĐQT      1,135,527  160,000    04/03/2022  02/04/2022  160,000    08/03/2022  1,295,527  2.15  
TDP Nguyễn Đức Thịnh Em  Nguyễn Đức Cường  Chủ tịch HĐQT  1,030,288    110,000  04/03/2022  02/04/2022      01/04/2022  1,030,288  1.71  
TDP Nguyễn Đức Chính Con  Nguyễn Đức Cường  Chủ tịch HĐQT  2,192,974  270,000    04/03/2022  02/04/2022  270,000    08/03/2022  2,462,974  4.09  
TDP Nguyễn Kim Anh Phó Tổng GĐ      1,496,949    596,000  04/03/2022  02/04/2022    596,000  08/03/2022  900,949  1.50  
TDP Ngô Kim Dung Phó Tổng GĐ      4,086,653    128,000  04/03/2022  02/04/2022    128,000  08/03/2022  3,958,653  6.57  
TDP Nguyễn Văn Trưởng Thành viên HĐQT      935,527  200,000    21/02/2022  20/03/2022  200,000    21/02/2022  1,135,527  1.89  
TDP Nguyễn Đức Chính Con  Nguyễn Đức Cường  Chủ tịch HĐQT  1,992,974  200,000    21/02/2022  20/03/2022  200,000    21/02/2022  2,192,974  3.64  
TDP Nguyễn Văn Trưởng Thành viên HĐQT      435,527  500,000    13/01/2022  11/02/2022  500,000    17/01/2022  935,527  1.55  
TDP Bùi Thế Quyền Thành viên HĐQT      12,544    12,500  07/01/2022  05/02/2022    12,500  25/01/2022  44  0.00  
TDP Trần Quốc Hùng Bố vợ  Bùi Thế Quyền  Thành viên HĐQT  12,000    12,000  11/11/2021  10/12/2021    12,000  17/11/2021    0.00  
TDP Nguyễn Đức Chính Con  Nguyễn Đức Cường  Chủ tịch HĐQT  2,492,974    500,000  04/11/2021  02/12/2021    500,000  05/11/2021  1,992,974  3.31  
TDP Nguyễn Đức Chính Con  Nguyễn Đức Cường  Chủ tịch HĐQT  1,076,174  1,416,800    18/08/2021  15/09/2021  1,416,800    18/08/2021  2,492,974  4.14  
TDP Trần Quốc Hùng Bố vợ  Bùi Thế Quyền  Tổng Giám đốc  100,000    100,000  16/07/2021  14/08/2021    100,000  02/08/2021    0.00  
TDP Nguyễn Đức Thịnh Em  Nguyễn Đức Cường  Chủ tịch HĐQT  1,002,400    82,500  24/05/2021  22/06/2021    82,500  28/05/2021  919,900  1.53  
TDP Nguyễn Thị Vinh Em dâu  Ngô Kim Dung  Phó Tổng GĐ  280,000    30,000  24/05/2021  22/06/2021    30,000  24/05/2021  250,000  0.42  
TDP Nguyễn Thị Hằng Em  Nguyễn Đức Cường  Chủ tịch HĐQT  287,616    30,000  24/05/2021  22/06/2021    30,000  24/05/2021  257,616  0.43  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.