MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TDP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/12/2022 -1,100  -33,660,000  30.6 (1.83 %)    1,100  33,660,000  30,684,004   
07/12/2022 -141,000,000  30.05 (6.17 %)    141,000,000  30,684,004   
06/12/2022 -141,000,000  31.7 (-6.76 %)    141,000,000  30,684,004   
05/12/2022 -141,000,000  34 (6.58 %)    141,000,000  30,684,004   
02/12/2022 -141,000,000  31.9 (2.90 %)    141,000,000  30,684,004   
01/12/2022 -141,000,000  31 (-5.49 %)    141,000,000  30,684,004   
30/11/2022 -141,000,000  32.8 (6.84 %)    141,000,000  30,684,004   
29/11/2022 -141,000,000  30.7 (0.00 %)    141,000,000  30,684,004   
28/11/2022 -141,000,000  30.65 (1.83 %)    141,000,000  30,684,004   
25/11/2022 -141,000,000  30.1 (-2.27 %)    141,000,000  30,684,004   
24/11/2022 -141,000,000  0 (0.00 %)    141,000,000  30,684,004   
23/11/2022 -141,000,000  30.65 (2.17 %)    141,000,000  30,684,004   
22/11/2022 -141,000,000  30 (6.76 %)    141,000,000  30,684,004   
21/11/2022 -141,000,000  28.1 (0.00 %)    141,000,000  30,684,004   
18/11/2022 -141,000,000  28.1 (0.00 %)    141,000,000  30,684,004   
17/11/2022 -141,000,000  28.05 (-0.18 %)    141,000,000  30,684,004   
16/11/2022 -141,000,000  28.05 (-0.18 %)    141,000,000  30,679,004   
15/11/2022 -141,000,000  28.1 (-0.35 %)    141,000,000  30,679,004   
14/11/2022 -5,000  -141,000,000  28.2 (0.36 %)    5,000  141,000,000  30,679,004   
11/11/2022 -363,000  28.1 (0.00 %)    363,000  30,679,004   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.