MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TDC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
06/06/2023 14.10  14.10  0.50 (3.68 %)    1,985,500  27,345,000,000  13.40  14.30  13.30 
05/06/2023 13.55  13.55  -0.15 (-1.09 %)    1,243,700  17,105,000,000  13.60  14.30  13.45 
02/06/2023 13.65  13.65  -0.15 (-1.09 %)    1,206,500  16,389,000,000  13.95  14.05  13.40 
01/06/2023 13.75  13.75  -0.25 (-1.79 %)    1,472,000  20,061,000,000  14.00  14.00  13.40 
31/05/2023 13.95  13.95  0.45 (3.33 %)    1,541,300  21,816,000,000  13.60  14.40  13.50 
30/05/2023 13.50  13.50  -0.10 (-0.74 %)    1,253,500  16,882,000,000  13.90  13.90  13.20 
29/05/2023 13.55  13.55  0.85 (6.69 %)    1,570,200  21,023,000,000  12.95  13.55  12.75 
26/05/2023 12.70  12.70  0.00 (0.00 %)    1,349,700  17,164,000,000  12.95  13.00  12.55 
25/05/2023 12.70  12.70  0.20 (1.60 %)    1,422,500  18,110,000,000  12.90  12.90  12.45 
24/05/2023 12.50  12.50  0.80 (6.84 %)    3,900,600  48,473,000,000  11.80  12.50  11.75 
23/05/2023 11.70  11.70  -0.10 (-0.85 %)    1,079,100  12,642,000,000  11.90  11.90  11.50 
22/05/2023 11.80  11.80  0.60 (5.36 %)    1,423,400  16,525,000,000  11.20  11.95  11.10 
19/05/2023 11.20  11.20  -0.20 (-1.75 %)    1,515,700  17,136,000,000  11.35  11.80  10.80 
18/05/2023 11.40  11.40  -0.40 (-3.39 %)    815,500  9,422,000,000  11.80  11.80  11.40 
17/05/2023 11.75  11.75  0.65 (5.86 %)    2,653,000  31,163,000,000  11.05  11.80  11.00 
16/05/2023 11.05  11.05  0.05 (0.45 %)    589,400  6,520,000,000  11.00  11.20  11.00 
15/05/2023 11.00  11.00  -0.60 (-5.17 %)    1,421,800  16,013,000,000  11.55  11.70  11.00 
12/05/2023 11.55  11.55  0.15 (1.32 %)    1,487,500  17,185,000,000  11.35  11.90  11.30 
11/05/2023 11.35  11.35  0.25 (2.25 %)    1,864,700  21,181,000,000  11.25  11.50  11.25 
10/05/2023 11.05  11.05  0.25 (2.31 %)    1,039,100  11,449,000,000  10.70  11.15  10.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.