TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TCR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -9,460,000  3.9 (-1.52 %)    9,460,000  60,369   
29/09/2022 -9,460,000  3.96 (1.54 %)    9,460,000  60,369   
28/09/2022 -9,460,000  3.9 (-3.47 %)    9,460,000  60,369   
27/09/2022 -9,460,000  4.04 (0.00 %)    9,460,000  60,369   
26/09/2022 -9,460,000  4.04 (-1.70 %)    9,460,000  60,369   
23/09/2022 -9,460,000  4.11 (-3.07 %)    9,460,000  58,169   
22/09/2022 -9,460,000  4.24 (-1.40 %)    9,460,000  58,169   
21/09/2022 -2,200  -9,460,000  4.3 (0.23 %)    2,200  9,460,000  58,169   
20/09/2022 -46,000  4.29 (-0.23 %)    46,000  58,159   
19/09/2022 -46,000  4.3 (-6.52 %)    46,000  58,147   
16/09/2022 -10  -46,000  4.6 (0.00 %)    10  46,000  58,147   
15/09/2022 -12  9,920,000  4.6 (6.98 %)    10,912,000  12  992,000  58,147   
14/09/2022 9,920,000  4.3 (-4.44 %)    10,912,000  992,000  58,147   
13/09/2022 9,920,000  4.48 (-0.44 %)    10,912,000  992,000  58,147   
12/09/2022 9,920,000  4.48 (4.19 %)    10,912,000  992,000  58,147   
09/09/2022 9,920,000  4.3 (-6.52 %)    10,912,000  992,000  58,147   
08/09/2022 9,920,000  4.55 (1.11 %)    10,912,000  992,000  58,147   
07/09/2022 9,920,000  4.5 (0.00 %)    10,912,000  992,000  58,147   
06/09/2022 9,920,000  4.52 (-1.74 %)    10,912,000  992,000  58,147   
05/09/2022 9,920,000  4.6 (0.00 %)    10,912,000  992,000  58,147   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.