TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TCO - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 1,025,000  10.15 (0.50 %)    1,025,000  8,713,944   
22/09/2022 1,025,000  10.1 (-0.98 %)    1,025,000  8,713,944   
21/09/2022 1,025,000  10.2 (-0.49 %)    1,025,000  8,713,944   
20/09/2022 100  1,025,000  10.25 (0.49 %)    100  1,025,000  8,713,944   
19/09/2022 1,045,000  10.2 (-2.86 %)    1,045,000  8,714,044   
16/09/2022 100  1,045,000  10.45 (-2.34 %)    100  1,045,000  8,714,044   
15/09/2022 2,200  1,055,000  10.7 (0.00 %)    2,200  1,055,000  8,714,144   
14/09/2022 1,055,000  10.65 (-0.47 %)    1,055,000  8,716,344   
13/09/2022 1,055,000  10.7 (0.00 %)    1,055,000  8,716,344   
12/09/2022 1,055,000  10.7 (0.94 %)    1,055,000  8,716,344   
09/09/2022 100  1,055,000  10.55 (-0.47 %)    100  1,055,000  8,716,344   
08/09/2022 20,330,000  10.55 (-1.40 %)    20,330,000  8,716,444   
07/09/2022 1,900  20,330,000  10.7 (-0.93 %)    1,900  20,330,000  8,716,444   
06/09/2022 1,105,000  10.8 (0.00 %)    1,105,000  8,718,344   
05/09/2022 1,105,000  10.8 (-0.92 %)    1,105,000  8,718,344   
31/08/2022 1,105,000  10.85 (0.46 %)    1,105,000  8,718,344   
30/08/2022 1,105,000  10.75 (-1.38 %)    1,105,000  8,718,344   
29/08/2022 1,105,000  10.85 (-2.25 %)    1,105,000  8,718,344  2.41% 
26/08/2022 100  1,105,000  11.05 (-0.45 %)    100  1,105,000  8,718,344  2.41% 
25/08/2022 33,000,000  11.1 (0.00 %)    33,000,000  8,718,444  2.40% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.