TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TCH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 116,100  1,404,810,000  12.1 (5.68 %)    125,600  1,519,760,000  9,500  114,950,000  327,123,913   
26/09/2022 161,800  1,852,610,000  11.45 (4.09 %)    163,000  1,866,350,000  1,200  13,740,000  327,187,413   
23/09/2022 -80,821  -889,031,000  11 (-1.35 %)    80,821  889,031,000  327,343,213   
22/09/2022 -19,100  -212,965,000  11.15 (3.72 %)    43,000  479,450,000  62,100  692,415,000  327,187,355   
21/09/2022 11,300  121,475,000  10.75 (2.87 %)    18,500  198,875,000  7,200  77,400,000  326,565,855   
20/09/2022 -51,058  -533,556,100  10.45 (4.50 %)    104,800  1,095,160,000  155,858  1,628,716,100  326,361,255   
19/09/2022 -636,300  -6,363,000,000  10 (-5.66 %)    28,200  282,000,000  664,500  6,645,000,000  326,466,055   
16/09/2022 -20,477  -217,056,200  10.6 (-3.64 %)    202,623  2,147,803,800  223,100  2,364,860,000  326,044,255   
15/09/2022 13,600  -3,473,340,000  10.95 (-0.45 %)    13,600  1,454,160,000  4,927,500,000  324,726,878   
14/09/2022 -317,200  -1,537,055,000  10.95 (-1.35 %)    132,800  141,440,000  450,000  1,678,495,000  323,735,478   
13/09/2022 -1,462,300  -1,537,055,000  11.1 (0.00 %)    57,700  141,440,000  1,520,000  1,678,495,000  323,458,278   
12/09/2022 -999,490  -4,548,780,000  11.1 (0.00 %)    5,510  2,220,000  1,005,000  4,551,000,000  322,862,378   
09/09/2022 -409,800  -4,548,780,000  11.1 (-0.89 %)    200  2,220,000  410,000  4,551,000,000  321,865,888   
08/09/2022 -347,200  -3,888,640,000  11.2 (-2.61 %)    306,400  3,431,680,000  653,600  7,320,320,000  321,864,988   
07/09/2022 -980,600  -11,276,900,000  11.5 (-4.17 %)    19,400  223,100,000  1,000,000  11,500,000,000  322,086,488   
06/09/2022 110,800  1,324,060,000  11.95 (-0.42 %)    111,900  1,337,205,000  1,100  13,145,000  322,035,188   
05/09/2022 174,800  2,097,600,000  12 (-0.83 %)    259,700  3,116,400,000  84,900  1,018,800,000  322,014,488   
31/08/2022 -69,700  -843,370,000  12.1 (1.68 %)    1,000  12,100,000  70,700  855,470,000  322,136,388   
30/08/2022 -131,600  -1,566,040,000  11.9 (-1.65 %)    1,000  11,900,000  132,600  1,577,940,000  321,898,888   
29/08/2022 -119,700  -1,448,370,000  12.1 (-3.20 %)    18,100  219,010,000  137,800  1,667,380,000  321,899,888  2.83% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.