TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TCD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/08/2022 17,800  229,620,000  12.9 (-0.77 %)    19,700  254,130,000  1,900  24,510,000  109,119,831  0.38% 
04/08/2022 -14,000  -182,000,000  13 (0.78 %)    10,200  132,600,000  24,200  314,600,000  109,135,231  0.37% 
03/08/2022 168,900  2,170,365,000  12.85 (2.80 %)    173,200  2,225,620,000  4,300  55,255,000  109,126,731  0.37% 
02/08/2022 -17,100  -213,750,000  12.5 (1.63 %)    1,600  20,000,000  18,700  233,750,000  109,142,031  0.37% 
01/08/2022 -146,100  -1,789,725,000  12.25 (2.08 %)    11,800  144,550,000  157,900  1,934,275,000  109,141,531  0.37% 
29/07/2022 5,100  60,945,000  11.95 (1.27 %)    7,200  86,040,000  2,100  25,095,000  109,153,331  0.36% 
28/07/2022 39,300  463,740,000  11.8 (2.61 %)    39,300  463,740,000  109,160,131  0.36% 
27/07/2022 1,500  17,175,000  11.45 (0.44 %)    1,900  21,755,000  400  4,580,000  109,199,431  0.34% 
26/07/2022 9,300  106,020,000  11.4 (-0.87 %)    9,300  106,020,000  109,185,431  0.35% 
25/07/2022 -15,900  -182,850,000  11.5 (-1.71 %)    15,900  182,850,000  109,194,731  0.34% 
22/07/2022 54,600  264,420,000  11.7 (1.74 %)    54,600  264,420,000  109,194,731  0.34% 
21/07/2022 -141,600,000  11.5 (-2.54 %)    141,600,000  109,205,331  0.34% 
20/07/2022 -12,000  -141,600,000  11.8 (0.85 %)    12,000  141,600,000  109,176,531  0.35% 
19/07/2022 -25,800  -300,570,000  11.65 (-0.43 %)    3,000  34,950,000  28,800  335,520,000  109,166,531  0.36% 
18/07/2022 7,500  87,750,000  11.7 (5.41 %)    17,500  204,750,000  10,000  117,000,000  109,169,531  0.35% 
15/07/2022 5,800  64,380,000  11.1 (0.00 %)    5,800  64,380,000  109,187,031  0.35% 
14/07/2022 17,300  191,165,000  11.05 (0.45 %)    17,300  191,165,000  109,192,331  0.34% 
13/07/2022 -500  -5,500,000  11 (-0.90 %)    500  5,500,000  109,209,131  0.34% 
12/07/2022 10,400  114,920,000  11.05 (5.24 %)    10,900  120,445,000  500  5,525,000  109,183,631  0.35% 
11/07/2022 -25,500  -267,750,000  10.5 (-2.78 %)    25,500  267,750,000  109,188,431  0.35% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.