MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK STB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
STB Vietnam Enterprise Investments Limited   Dominic Timothy Charles Scriven  Thành viên HĐQT  4,040,400            1,000,000  05/01/2023  3,040,400  0.16  
STB Norges Bank       30,456,900            1,456,900  05/01/2023  29,000,000  1.54  
STB Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       113,184,700            2,556,900  05/01/2023  110,627,800  5.87  
STB Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       1,352,400            100,000  05/01/2023  1,252,400  0.07  
STB Hanoi Investments Holdings Limited       20,455,000          1,600,000    04/01/2023  22,055,000  1.17  
STB Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       1,152,400          200,000    04/01/2023  1,352,400  0.07  
STB Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       109,084,700          4,100,000    04/01/2023  113,184,700  6.00  
STB Norges Bank       29,656,900          800,000    04/01/2023  30,456,900  1.62  
STB DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       13,000,000          1,500,000    04/01/2023  14,500,000  0.77  
STB Norges Bank       26,685,400            300,000  07/12/2022  26,385,400  1.40  
STB Vietnam Enterprise Investments Limited       7,500,000          2,500,000    07/12/2022  10,000,000  0.53  
STB Wareham Group Limited       860,000          500,000    07/12/2022  1,360,000  0.07  
STB DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       3,990,000          3,010,000    07/12/2022  7,000,000  0.37  
STB Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       1,138,000            100,000  07/12/2022  1,038,000  0.06  
STB Hanoi Investments Holdings Limited       16,555,000            500,000  07/12/2022  16,055,000  0.85  
STB Hanoi Investments Holdings Limited       14,100,000            500,000  01/11/2022  13,600,000  0.72  
STB Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       1,203,000          200,000    01/11/2022  1,403,000  0.07  
STB Grinling International Limited       2,700,000            2,000,000  01/11/2022  700,000  0.04  
STB Vietnam Enterprise Investments Limited   Dominic Timothy Charles Scriven  Thành viên HĐQT  23,377,400            1,000,000  29/09/2022  22,377,400  1.19  
STB CTBC Vietnam Equity Fund       27,000,000          1,500,000    04/08/2022  28,500,000  1.51  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.