MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SPP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SPP Đỗ Thanh Sửu       2,521,505            1,295,300  11/02/2022  1,226,205  2.92  
SPP Đỗ Thanh Sửu       3,407,405            885,900  10/12/2021  2,521,505  6.00  
SPP Đỗ Thanh Sửu       2,218,205          1,189,200    10/07/2020  3,407,405  8.11  
SPP Đỗ Thanh Sửu       1,768,205          450,000    03/01/2020  2,218,205  5.28  
SPP Đỗ Thanh Sửu       1,250,205          518,000    27/12/2019  1,768,205  4.21  
SPP Dương Quốc Thái Phó Chủ tịch HĐQT      1,253,700    1,253,700  30/09/2019  25/10/2019    1,253,700  25/10/2019    0.00  
SPP Dương Thái Bình Thành viên HĐQT      180,328    124,365  12/11/2018  11/12/2018    124,300  14/11/2018  56,028  0.13  
SPP Dương Thị Thu Hương Chủ tịch HĐQT      160,070    110,394  12/11/2018  11/12/2018    110,300  16/11/2018  49,770  0.12  
SPP Đỗ Thanh Sửu       1,204,105          27,000    26/10/2018  1,231,105  2.93  
SPP Đỗ Thanh Sửu       854,100            86,800  07/08/2018  767,300  1.83  
SPP Đỗ Thanh Sửu       792,000          62,100    26/07/2018  854,100  2.03  
SPP Đỗ Thanh Sửu       889,100            141,800  22/06/2018  747,300  1.78  
SPP Hoàng Ngọc Tiến Thành viên HĐQT      15,000    15,000  07/06/2018  06/07/2018    15,000  07/06/2018    0.00  
SPP Đỗ Thanh Sửu       755,000          134,100    22/05/2018  889,100  2.12  
SPP Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa       2,170,000            2,160,000  27/03/2018  10,000  0.02  
SPP Hoàng Ngọc Tiến Thành viên HĐQT      2,000,000    26/03/2018  20/04/2018  15,000    19/04/2018  15,000  0.04  
SPP Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa               2,170,000    20/03/2018  2,170,000  5.17  
SPP Nguyễn Quang Đức       659,810          569,790    07/03/2018  1,229,600  2.93  
SPP Hoàng Ngọc Đạt Con trai  Hoàng Ngọc Tiến  Thành viên HĐQT  294,360  500,000    12/02/2018  12/03/2018  182,000    08/03/2018  476,360  1.13  
SPP Hoàng Ngọc Đạt Con trai  Hoàng Ngọc Tiến  Thành viên HĐQT  294,360  500,000    02/01/2018  31/01/2018      31/01/2018  294,360  0.70  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.