MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SPM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SPM Nguyễn Ngọc Quế Chi Vợ  Văn Tất Chiến  Phó Tổng GĐ  10,000    10,000  08/09/2021  07/10/2021    10,000  08/10/2021    0.00  
SPM Đào Hữu Hoàng Vũ Con  Đào Hữu Hoàng  Chủ tịch HĐQT          1,769,020    25/11/2020  1,769,020  12.85  
SPM Đặng Ngọc Hồ       1,435,210            1,424,410  05/11/2020  10,800  0.08  
SPM Đào Hữu Hoàng Vũ Con  Đào Hữu Hoàng  Chủ tịch HĐQT  1,800,000    30/10/2020  28/11/2020  1,769,020    25/11/2020  1,769,020  12.85  
SPM Đào Kiêm Khuê   Đào Hữu Hoàng  Chủ tịch HĐQT  231,435    231,435  24/03/2019  13/05/2019    231,435  06/05/2019    0.00  
SPM Đào Hữu Khôi Thành viên HĐQT      178,500  231,500    24/03/2019  13/05/2019  231,435    06/05/2019  409,935  2.98  
SPM Huỳnh Phú Hải Phó Chủ tịch HĐQT      8,000    8,000  12/09/2017  11/10/2017    400  11/10/2017  7,600  0.06  
SPM Đào Thị Ngọc Ánh Chị  Đào Hữu Hoàng  Chủ tịch HĐQT  361,540    361,540  11/09/2017  10/10/2017    7,000  10/10/2017  351,540  2.55  
SPM Huỳnh Phú Hải Phó Chủ tịch HĐQT      10,000    10,000  07/06/2017  06/07/2017    2,000  06/07/2017  8,000  0.06  
SPM Huỳnh Phú Hải Phó Chủ tịch HĐQT      10,000    10,000  13/03/2017  11/04/2017          0.00  
SPM Đào Thị Ngọc Ánh Chị  Đào Hữu Hoàng  Chủ tịch HĐQT  383,580    383,580  01/03/2017  30/06/2017    22,040  30/06/2017  361,540  2.63  
SPM Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT      5,365,830  1,253,950    27/05/2016  25/06/2016  832,290    25/06/2016  6,198,120  45.01  
SPM Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT      5,365,830  1,253,950    18/04/2016  17/05/2016      18/05/2016  5,365,830  38.97  
SPM Đặng Ngọc Hồ       1,294,380          100,000    12/08/2015  1,394,380  10.13  
SPM Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT      4,350,690  1,100,000    05/12/2013  30/12/2013  1,015,140    30/12/2013  5,365,830  38.97  
SPM Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT      4,350,690  1,100,000    31/10/2013  29/11/2013      29/12/2013  5,450,690  39.58  
SPM Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín               1,015,140    19/09/2013  1,015,140  7.37  
SPM Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT      5,365,830    1,015,140        1,015,140  17/09/2013  4,350,690  31.60  
SPM Trần Thị Sửu Mẹ  Đào Hữu Hoàng  Chủ tịch HĐQT  10,000    10,000  26/08/2013  24/09/2013    10,000  30/08/2013    0.00  
SPM Đào Thị Ngọc Ánh Chị  Đào Hữu Hoàng  Chủ tịch HĐQT  308,580  75,000    22/11/2012  30/11/2012  75,000    22/11/2012  383,850  2.79  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.