TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SHS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/06/2022 14.70  14.70  -0.30 (-2.00 %)    7,173,508  106,615,732,100  10  135,000  15.00  13.50  15.20  13.50 
27/06/2022 15.00  15.00  0.80 (5.63 %)    6,316,628  93,174,210,200  14.20  14.2  15.20  14.20 
24/06/2022 14.20  14.20  0.00 (0.00 %)    6,545,565  93,881,330,000  14.20  14.20  14.70  14.00 
23/06/2022 14.20  14.20  0.20 (1.43 %)    5,468,448  76,761,522,100  14.00  14.0  14.30  13.70 
22/06/2022 14.00  14.00  0.70 (5.26 %)    6,909,637  97,421,012,800  13.30  12.10  14.50  12.00 
21/06/2022 13.30  13.30  1.10 (9.02 %)    8,126,979  105,751,724,500  12.20  12.1  13.40  12.00 
20/06/2022 12.20  12.20  -1.10 (-8.27 %)    8,595,774  111,261,140,000  13.30  13.30  13.90  12.20 
17/06/2022 13.30  13.30  -1.20 (-8.28 %)    9,606,785  131,765,918,500  14.50  14.3  14.50  13.30 
16/06/2022 14.50  14.50  0.00 (0.00 %)    5,066,804  75,808,350,700  14.50  14.60  15.40  14.40 
15/06/2022 14.50  14.50  -1.10 (-7.05 %)    7,862,749  117,283,551,500  15.60  15.6  16.00  14.20 
14/06/2022 15.60  15.60  -0.20 (-1.27 %)    6,262,983  98,286,914,100  80  1,144,000  15.80  15.60  16.20  15.00 
13/06/2022 15.80  15.80  -1.70 (-9.71 %)    11,138,179  181,958,256,300  17.50  17.3  17.50  15.80 
10/06/2022 17.50  17.50  -1.00 (-5.41 %)    8,578,586  154,520,398,700  18.50  18.20  18.40  17.50 
09/06/2022 18.50  18.50  0.20 (1.09 %)    6,584,625  122,327,795,200  18.30  18.3  18.90  18.20 
08/06/2022 18.30  18.30  0.70 (3.98 %)    8,160,489  149,129,843,200  17.60  17.70  18.80  17.70 
07/06/2022 17.60  17.60  -0.30 (-1.68 %)    15,590,133  265,792,772,000  17.90  17.9  18.20  16.30 
06/06/2022 17.90  17.90  -0.30 (-1.65 %)    8,095,522  148,023,443,100  10  164,000  18.20  18.20  18.90  17.90 
03/06/2022 18.20  18.20  -0.30 (-1.62 %)    6,862,897  125,777,790,000  18.50  18.5  18.90  17.80 
02/06/2022 18.50  18.50  0.10 (0.54 %)    15,287,426  289,338,816,500  18.40  18.50  19.50  18.30 
01/06/2022 18.40  18.40  0.20 (1.10 %)    8,661,081  156,732,644,000  18.20  18.2  18.50  17.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.