MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SBA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/03/2023 24.5 (-1.21 %)    47  98,500  2,096   45  90,500  2,011   8,000
30/03/2023 24.8 (-0.40 %)    40  73,300  1,833   48  90,000  1,875   -16,700
29/03/2023 24.9 (1.22 %)    41  96,900  2,363   27  71,200  2,637   25,700
28/03/2023 24.55 (-0.61 %)    41  136,100  3,320   45  78,200  1,738   57,900
27/03/2023 24.7 (-0.80 %)    56  99,400  1,775   42  72,100  1,717   27,300
24/03/2023 24.9 (0.00 %)    18  31,300  1,739   35  99,600  2,846   -68,300
23/03/2023 24.9 (-0.40 %)    25  88,100  3,524   40  118,100  2,953   -30,000
22/03/2023 25 (0.00 %)    44  64,200  1,459   30  83,500  2,783   -19,300
21/03/2023 25 (-0.40 %)    25  66,900  2,676   41  86,500  2,110   -19,600
20/03/2023 25.1 (0.40 %)    25  66,000  2,640   39  64,700  1,659   1,300
17/03/2023 25 (-1.57 %)    27  102,100  3,781   51  139,400  2,733   -37,300
16/03/2023 25.35 (1.40 %)    41  58,300  1,422   68  139,500  2,051   -81,200
15/03/2023 25 (0.81 %)    71  73,600  1,037   30  80,400  2,680   -6,800
14/03/2023 24.8 (1.22 %)    23  72,900  3,170   45  121,400  2,698   -48,500
13/03/2023 24.5 (-2.00 %)    22  93,300  4,241   26  68,300  2,627   25,000
10/03/2023 24.95 (0.60 %)    30  85,300  2,843   23  80,800  3,513   4,500
09/03/2023 24.8 (-0.40 %)    27  42,800  1,585   57  112,600  1,975   -69,800
08/03/2023 24.85 (0.61 %)    32  52,100  1,628   20  26,900  1,345   25,200
07/03/2023 24.65 (-0.60 %)    32  103,900  3,247   21  48,700  2,319   55,200
06/03/2023 24.8 (-0.80 %)    26  62,600  2,408   24  83,000  3,458   -20,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.