MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SAF - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SAF Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội               2,005,000    26/12/2022  2,005,000  16.64  
SAF Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không       2,007,848    2,007,848  21/12/2022  17/01/2023    2,007,848  21/12/2022    0.00  
SAF Lê Nguyễn Như Thắm Vợ  Nguyễn Công Minh Khoa  Người được ủy quyền công bố thông tin  263,601    263,601  09/03/2021  07/04/2021    263,601  16/03/2021    0.00  
SAF Phạm Thị Thu Hồng Chủ tịch HĐQT      1,153,146  270,000    04/03/2021  01/04/2021  263,601    15/03/2021  1,416,747  11.76  
SAF Phạm Thị Thu Hồng Chủ tịch HĐQT      1,080,151  100,000    25/02/2021  25/03/2021  72,995    28/02/2021  1,153,146  9.57  
SAF Trần Ngọc Vĩnh       1,973,822            1,669,300  29/09/2020  304,522  2.53  
SAF Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không       5,700          1,669,400    29/09/2020  1,675,100  13.91  
SAF Nguyễn Thị Nga Kế toán trưởng      6,847    6,800  26/08/2020  24/09/2020      16/09/2020  6,847  0.06  
SAF Trần Ngọc Vĩnh               1,973,822    20/08/2020  1,973,822  16.38  
SAF Trần Văn Lợi       1,987,900            1,987,900  20/08/2020    0.00  
SAF Trần Văn Lợi               1,987,900    09/08/2020  1,987,900  16.50  
SAF Trần Hoàng Minh Con  Trần Hoàng Thao  Chủ tịch HĐQT  1,000    05/08/2020  30/08/2020  1,000    25/08/2020  1,000  0.01  
SAF CTCP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam       2,391,344    2,391,344  05/08/2020  03/09/2020    2,391,344  09/08/2020    0.00  
SAF Nguyễn Công Minh Khoa Người được ủy quyền công bố thông tin      28,125  10,000    22/07/2019  20/08/2019      20/08/2019  28,125  0.23  
SAF Nguyễn Công Minh Khoa Người được ủy quyền công bố thông tin      28,125  10,000    18/06/2019  15/07/2019      15/07/2019  28,125  0.23  
SAF CTCP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam       1,384,700  500,000    12/12/2017  10/01/2018  484,749    10/01/2018  1,869,449  15.52  
SAF Phạm Thanh Loan Thành viên BKS      5,956    3,000  31/10/2017  29/11/2017      26/11/2017  5,956  0.05  
SAF Nguyễn Thị Nga Kế toán trưởng      9,892    5,000  08/08/2017  06/09/2017    4,500  04/09/2017  5,392  0.04  
SAF Nguyễn Thị Nga Kế toán trưởng      19,592    10,000  24/05/2017  22/06/2017    9,700  21/06/2017  9,892  0.08  
SAF CTCP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam               1,384,700    21/05/2017  1,384,700  11.49  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.