TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SAB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -13,100  -1,999,060,000  152.6 (1.19 %)    14,900  2,273,740,000  28,000  4,272,800,000  239,487,229  62.65% 
05/07/2022 -107,300  -16,180,840,000  150.8 (-1.76 %)    20,100  3,031,080,000  127,400  19,211,920,000  239,474,129  62.66% 
04/07/2022 -10,300  -1,577,760,000  153.5 (-0.26 %)    1,600  246,010,000  11,900  1,823,770,000  239,450,229  62.66% 
01/07/2022 -10,700  -1,646,730,000  153.9 (-0.45 %)    29,200  4,493,880,000  39,900  6,140,610,000  239,447,229  62.66% 
30/06/2022 12,000  1,855,200,000  154.6 (0.39 %)    16,200  2,504,520,000  4,200  649,320,000  239,464,829  62.66% 
29/06/2022 -6,400  -981,080,000  154 (-1.97 %)    5,200  813,670,000  11,600  1,794,750,000  239,472,629  62.66% 
28/06/2022 44,700  7,022,370,000  157.1 (0.19 %)    53,100  8,342,010,000  8,400  1,319,640,000  239,460,109  62.66% 
27/06/2022 12,400  1,938,410,000  156.8 (0.77 %)    30,100  4,694,080,000  17,700  2,755,670,000  239,459,309  62.66% 
24/06/2022 -2,300  -357,880,000  155.6 (1.43 %)    51,600  8,028,960,000  53,900  8,386,840,000  239,485,009  62.66% 
23/06/2022 3,900  598,260,000  153.4 (-1.67 %)    8,300  1,273,220,000  4,400  674,960,000  239,444,509  62.66% 
22/06/2022 -20,600  -3,213,600,000  156 (0.65 %)    67,500  10,530,000,000  88,100  13,743,600,000  239,353,509  62.68% 
21/06/2022 32,800  5,084,000,000  155 (1.97 %)    132,100  20,475,500,000  99,300  15,391,500,000  239,378,709  62.67% 
20/06/2022 -20,700  -3,154,460,000  152 (-2.56 %)    21,100  3,213,870,000  41,800  6,368,330,000  239,435,809  62.66% 
17/06/2022 22,800  3,556,800,000  156 (-0.26 %)    97,800  15,256,800,000  75,000  11,700,000,000  239,380,909  62.67% 
16/06/2022 47,000  7,350,800,000  156.4 (2.89 %)    144,000  22,521,600,000  97,000  15,170,800,000  239,398,509  62.67% 
15/06/2022 -36,200  -5,502,400,000  152 (1.33 %)    97,000  14,744,000,000  133,200  20,246,400,000  239,402,909  62.67% 
14/06/2022 -4,700  -705,000,000  150 (-1.96 %)    112,400  16,860,000,000  117,100  17,565,000,000  239,430,409  62.66% 
13/06/2022 67,200  10,281,600,000  153 (-2.98 %)    81,700  12,500,100,000  14,500  2,218,500,000  239,541,409  62.65% 
10/06/2022 49,300  7,774,610,000  157.7 (0.45 %)    50,700  7,995,390,000  1,400  220,780,000  239,585,159  62.64% 
09/06/2022 8,700  1,365,900,000  157 (-1.69 %)    49,100  7,708,700,000  40,400  6,342,800,000  239,541,859  62.65% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.