MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK RTS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/06/2021 19.9 (-0.50 %)    530,733  0.01% 
25/06/2021 20 (0.00 %)    530,733  0.01% 
24/06/2021 20 (9.89 %)    530,733  0.01% 
23/06/2021 18.2 (0.00 %)    530,733  0.01% 
22/06/2021 17.6 (-11.56 %)    530,733  0.01% 
18/06/2021 20 (6.38 %)    530,733  0.01% 
17/06/2021 18.8 (0.00 %)    530,733  0.01% 
16/06/2021 20.5 (4.59 %)    530,733  0.01% 
15/06/2021 21 (7.14 %)    530,733  0.01% 
14/06/2021 19.6 (0.00 %)    530,733  0.01% 
11/06/2021 21.6 (14.89 %)    530,733  0.01% 
10/06/2021 18.8 (0.00 %)    530,733  0.01% 
09/06/2021 18 (-3.23 %)    530,733  0.01% 
08/06/2021 19 (-9.09 %)    530,733  0.01% 
07/06/2021 20.9 (0.00 %)    530,733  0.01% 
04/06/2021 20.9 (14.84 %)    530,733   
03/06/2021 20 (-0.50 %)    530,733   
02/06/2021 -100  -2,000,000  20 (-5.21 %)    100  2,000,000  530,733   
01/06/2021 21.1 (0.00 %)    530,633   
31/05/2021 -100  -2,120,000  21.2 (0.47 %)    100  2,120,000  530,733   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.