MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK QTP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
29/05/2023 15.7 (0.64 %)    216,038,700  0.99% 
26/05/2023 15.6009 (-3.10 %)    216,038,700  0.99% 
25/05/2023 15.6978 (-2.50 %)    216,038,700  0.99% 
24/05/2023 15.6978 (-3.10 %)    216,034,400  0.00% 
23/05/2023 15.6978 (-3.69 %)    216,034,400   
22/05/2023 -3,000  -48,600,000  15.8916 (-0.05 %)    100  1,620,000  3,100  50,220,000  216,034,400  0.99% 
19/05/2023 -200  -3,130,000  15.4071 (-1.24 %)    1,000  15,950,000  1,200  19,080,000  216,034,500  0.99% 
18/05/2023 4,300  65,790,000  15.1164 (-1.84 %)    4,300  65,790,000  216,035,200  0.00% 
17/05/2023 14.9226 (-4.95 %)    216,039,500  0.00% 
16/05/2023 5,200  81,120,000  15.1164 (-3.72 %)    5,200  81,120,000  216,039,500  0.00% 
15/05/2023 15.1164 (-4.33 %)    216,044,700   
12/05/2023 15.4071 (-1.87 %)    216,044,700  0.99% 
11/05/2023 11,500  180,510,000  15.2133 (-3.10 %)    11,800  185,220,000  300  4,710,000  216,041,900  0.00% 
10/05/2023 -400  -6,300,000  15.2133 (-3.71 %)    400  6,300,000  216,053,400   
09/05/2023 -1,000  -15,840,000  15.4071 (-2.49 %)    1,000  15,840,000  216,053,000  0.99% 
08/05/2023 -2,100  -33,210,000  15.3102 (0.07 %)    2,100  33,210,000  216,050,700  0.99% 
05/05/2023 -2,300  -35,150,000  14.8257 (-4.35 %)    2,300  35,150,000  216,049,100  0.99% 
04/05/2023 -1,600  -24,810,000  15.0195 (-3.10 %)    1,600  24,810,000  216,049,100   
28/04/2023 1,100  17,068,000  15.0195 (-0.53 %)    1,100  17,068,000  216,049,100  0.00% 
27/04/2023 20,100  301,780,000  14.7288 (-0.48 %)    20,100  301,780,000  216,050,200  0.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.