MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK QTP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/06/2023 16.3 (0.62 %)    452  843,400  1,866   718  1,204,100  1,677   -360,700
05/06/2023 16.3 (3.82 %)    875  2,043,100  2,335   1,120  2,057,400  1,837   -14,300
02/06/2023 15.7 (0.64 %)    400  895,700  2,239   581  1,207,800  2,079   -312,100
01/06/2023 15.7 (1.29 %)    499  900,300  1,804   451  900,100  1,996   200
31/05/2023 15.6 (0.65 %)    820  1,065,700  1,300   479  1,053,900  2,200   11,800
30/05/2023 15.6 (-0.64 %)    831  1,345,600  1,619   485  1,285,100  2,650   60,500
29/05/2023 15.7 (0.64 %)    433  724,300  1,673   454  833,200  1,835   -108,900
26/05/2023 16.1 (0.00 %)    424  1,194,300  2,817   453  1,067,800  2,357   126,500
25/05/2023 16.2 (0.62 %)    517  1,028,300  1,989   415  931,100  2,244   97,200
24/05/2023 16.2 (0.00 %)    462  941,100  2,037   410  1,009,000  2,461   -67,900
23/05/2023 16.2 (-0.61 %)    470  1,179,400  2,509   672  1,496,600  2,227   -317,200
22/05/2023 16.4 (3.14 %)    558  1,586,100  2,842   834  1,508,500  1,809   77,600
19/05/2023 15.9 (1.92 %)    643  1,723,700  2,681   1,009  1,993,800  1,976   -270,100
18/05/2023 15.6 (1.30 %)    375  1,003,900  2,677   526  1,221,100  2,321   -217,200
17/05/2023 15.4 (-1.91 %)    679  1,167,400  1,719   500  1,356,800  2,714   -189,400
16/05/2023 15.6 (-0.64 %)    582  878,700  1,510   560  1,387,500  2,478   -508,800
15/05/2023 15.6 (-1.27 %)    486  722,100  1,486   496  1,051,500  2,120   -329,400
12/05/2023 15.9 (1.27 %)    833  1,537,100  1,845   611  1,527,800  2,500   9,300
11/05/2023 15.7 (0.00 %)    893  1,196,900  1,340   451  1,275,400  2,828   -78,500
10/05/2023 15.7 (-0.63 %)    844  1,359,600  1,611   551  1,694,800  3,076   -335,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.