MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK QNU - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
QNU Chung Thành Đông Thành viên HĐQT      350,000  250,000    27/07/2022  24/08/2022      24/08/2022  350,000  5.15  
QNU Nguyễn Thanh Thảo Con  Nguyễn Thanh Dũng  Phó Tổng GĐ  6,000  50,000    08/06/2022  29/06/2022  50,000    29/06/2022  56,000  0.82  
QNU Công ty TNHH Thiên Phú Hưng       605,000    50,000  08/06/2022  29/06/2022    50,000  29/06/2022  555,000  8.16  
QNU Công ty TNHH Thiên Phú Hưng       600,000  5,000    18/11/2021  16/12/2021  5,000    28/11/2021  605,000  8.90  
QNU Công ty TNHH Thiên Phú Hưng       700,000    100,000  03/11/2021  01/12/2021    100,000  04/11/2021  600,000  8.82  
QNU CTCP Đầu tư Xây dựng & Phát triển đô thị Quảng Nam       250,000    250,000  03/11/2021  01/12/2021    250,000  10/11/2021    0.00  
QNU Trần Đình Được Kế toán trưởng      55,100  50,000    11/08/2021  08/09/2021  50,000    12/08/2021  105,100  1.55  
QNU Phạm Nam Thái Chủ tịch HĐQT      106,000  100,000    11/08/2021  08/09/2021      08/09/2021  106,000  1.56  
QNU Nguyễn Thanh Dũng Phó Tổng GĐ      56,000  50,000    11/08/2021  08/09/2021      08/09/2021  56,000  0.82  
QNU Đoàn Kim Thịnh Phó Tổng GĐ      54,300  50,000    11/08/2021  08/09/2021  50,000    17/08/2021  104,300  1.53  
QNU Võ Thị Nga Thành viên BKS      1,000  2,000    11/08/2021  08/09/2021      08/09/2021  1,000  0.01  
QNU Công ty TNHH Thiên Phú Hưng       800,000    350,000  11/08/2021  08/09/2021    100,000  08/09/2021  700,000  10.29  
QNU CTCP Đầu tư Xây dựng & Phát triển đô thị Quảng Nam       250,000    250,000  11/08/2021  08/09/2021      08/09/2021  250,000  3.68  
QNU Công ty TNHH Thiên Phú Hưng       800,000    350,000  17/06/2021  13/07/2021      13/07/2021  800,000  11.76  
QNU CTCP Đầu tư Xây dựng & Phát triển đô thị Quảng Nam       250,000    250,000  17/06/2021  13/07/2021      13/07/2021  250,000  3.68  
QNU Đoàn Kim Thịnh Phó Tổng GĐ      54,300  50,000    17/06/2021  13/07/2021      13/07/2021  54,300  0.80  
QNU Võ Thị Nga Thành viên BKS      1,000  2,000    17/06/2021  13/07/2021      13/07/2021  1,000  0.01  
QNU Chung Thành Đông Thành viên HĐQT      350,000  250,000    17/06/2021  13/07/2021      13/07/2021  350,000  5.15  
QNU Trần Đình Được Kế toán trưởng      55,100  50,000    17/06/2021  13/07/2021      13/07/2021  55,100  0.81  
QNU Nguyễn Thanh Dũng Phó Tổng GĐ      56,000  50,000    17/06/2021  13/07/2021      13/07/2021  56,000  0.82  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.