TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PVT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -14,500  -308,850,000  21.3 (-1.39 %)    3,200  68,160,000  17,700  377,010,000  111,890,158   
22/09/2022 -29,400  -635,040,000  21.6 (0.23 %)    7,600  164,160,000  37,000  799,200,000  111,850,228   
21/09/2022 223,590  4,818,364,500  21.55 (1.89 %)    232,800  5,016,840,000  9,210  198,475,500  111,781,009   
20/09/2022 1,670  35,320,500  21.15 (1.68 %)    44,800  947,520,000  43,130  912,199,500  111,939,414   
19/09/2022 -29,119  -604,219,250  20.75 (-5.68 %)    47,700  989,775,000  76,819  1,593,994,250  110,559,023   
16/09/2022 -74,395  -1,636,690,000  22 (-1.79 %)    74,395  1,636,690,000  110,606,723   
15/09/2022 -1,285,291  9,862,285,000  22.4 (-0.44 %)    139,900  9,862,285,000  1,425,191  110,579,323   
14/09/2022 439,300  803,640,000  22.45 (1.58 %)    439,300  972,360,000  168,720,000  110,701,693   
13/09/2022 29,400  803,640,000  22.05 (-0.68 %)    56,800  972,360,000  27,400  168,720,000  110,962,993   
12/09/2022 47,870  3,075,195,000  22.15 (0.68 %)    65,400  6,982,295,000  17,530  3,907,100,000  111,009,593   
09/09/2022 140,100  3,075,195,000  21.95 (3.05 %)    318,100  6,982,295,000  178,000  3,907,100,000  110,977,293   
08/09/2022 104,400  2,218,500,000  21.25 (-0.23 %)    114,600  2,435,250,000  10,200  216,750,000  111,157,793   
07/09/2022 93,700  1,991,125,000  21.25 (-6.39 %)    191,400  4,067,250,000  97,700  2,076,125,000  111,269,593   
06/09/2022 388,000  8,788,200,000  22.65 (0.22 %)    525,600  11,904,840,000  137,600  3,116,640,000  111,459,693   
05/09/2022 508,100  11,483,060,000  22.6 (3.67 %)    510,900  11,546,340,000  2,800  63,280,000  111,849,993   
31/08/2022 -1,300  -28,340,000  21.8 (-1.80 %)    1,300  28,340,000  112,325,093   
30/08/2022 416,800  9,252,960,000  22.2 (-0.89 %)    552,100  12,256,620,000  135,300  3,003,660,000  112,276,593   
29/08/2022 776,200  17,386,880,000  22.4 (3.23 %)    812,000  18,188,800,000  35,800  801,920,000  112,828,693  14.14% 
26/08/2022 59,300  1,286,810,000  21.7 (-2.25 %)    107,800  2,339,260,000  48,500  1,052,450,000  113,629,693  13.89% 
25/08/2022 1,041,800  23,127,960,000  22.2 (2.30 %)    1,042,000  23,132,400,000  200  4,440,000  113,122,293  14.05% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.